10

Únor

0

Špidla: Erazim Kohák byl moudrý člověk

Masarykova demokratická akademie

Erazim Kohák, vedle mnohého jiného také dlouholetý člen Masarykovy demokratické akademie, nás opustil 8. února 2020. Při té příležitosti zveřejňujeme krátkou vzpomínku ředitele MDA Vladimíra Špidly.

Se jménem Erazima Koháka jsem se setkal poprvé hluboko v 70. letech. Čítával jsem pravidelně Listy a mezi řadou zajímavých autorů se zjevilo jedno pro mě nové jméno. Trochu starobylé a nad články, které mě vždy nějakým zvláštním způsobem zaujaly. Pokaždé byly zjevením skutečné lidskosti a pochopení, že lidé jsou různí a přece si rovní, že nejsou těmi, kdo mají vládnout planetě, a nestojí nad přírodou ani nad svými bližními. Ba co víc, vyjadřovaly hlubokou úctu k demokracii. Jak povzbuzující bylo takové čtení v bezčasí 70. let! S Erazimovými texty přicházela i síla věřit, že budoucnost není předem daná, ale máme ji alespoň trochu i ve svých rukách. Přinejmenším do té míry mě jeho články ovlivnily.

Později jsem četl s velkým zaujetím i jeho knihy. Vždy s pocitem, s nímž se setkáváme jen u velkých autorů, že totiž Erazimovým prostřednictvím vidím věci, které bych jinak nikdy neviděl. Jako když se zableskne nad noční krajinou a její tušené obrysy se zjeví v pronikavém světle.

Po roce 1989 jsem měl příležitost se s Erazimem setkat osobně a dokonce s ním do určité míry i spolupracovat, pomáhat mu v jeho senátní kampani, diskutovat s ním spoustu věcí, mluvit o přírodě i o lidech. Pak jsme si nadlouho zmizeli z dohledu, abych se s ním opět potkal, tentokrát v místní organizaci ČSSD v Praze 4.

Erazim si do posledních okamžiků, kdy jsem se s ním vídal, zachovával moudrost a sílu. Vždy šlo o krásné setkání i rozhovor. Co nejlépe ho charakterizovat není nijak těžké. Erazim Kohák byl moudrý člověk. Moudrý v hlubokém slova smyslu: jako člověk, který umí rozeznat dobro a zlo a postavit se s odvahou na stranu dobra. Moudrost totiž bez odvahy neexistuje.

Erazim byl silný jak svým duchem, tak i odvahou.
 

___________________

Texty Erazima Koháka z dvouměsíčníku Listy najdete na http://bit.ly/Kohak. Snadno dostupné jsou také jeho texty psané pro Deník Referendum: http://denikreferendum.cz/autor/66-erazim-kohak.