Online diskuse o problémech a výzvách postindustriálních oblastí a jejich komunit

Proměna postindustriálních krajin a měst

Akce již proběhla 07. 04. 2022 v 17:00

🇬🇧 english version below 🇬🇧

 

Srdečně vás ve spolupráci s RSA Fellowship zveme na online debatu o třech postindustriálních oblastech a jejich komunitách – Ostravě, Glasgow a Pittsburghu. Diskuse o jejich tématech, problémech a řešeních se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 17.00 prostřednictvím platformy Zoom. Registrujte se tady. Údaje pro přihlášení k Zoomu vám budou zaslány před akcí.

Debata bude popisovat zkušenosti tří městských oblastí a identifikovat témata pro hlubší vzájemnou spolupráci. Budeme interdisciplinárně zkoumat, jaké ekonomické změny ovlivnily krajinu v postindustriálních městěch a okolních obcích a hledat možná řešení problémů, které tyto změny způsobily.

Jaká inovativní řešení úspěšně transformovala místní ekonomiky a komunity? Jak využít opuštěné pozemky, mezi které patří průmyslové závody nebo nevyužívané doly, často s napojenou železniční infrastrukturou? Nevyhneme se ani vlastnictví a využití pozemků v okolních venkovských a příměstských oblastech.

 

Naše pozvání přijali:

Don Carter (Pittsburgh)

Brian Mark Evans (Glasgow)

Barbara Vojvodíková (Ostrava)

 

Akci bude moderovat Jamie Cooke. Debata se bude konat v angličtině.

 

Akce RSA Fellowship jsou nahrávány pro účely vzdělávání a publicity. Účastí na akci souhlasíte s tím, že se můžete objevit na videích nebo snímcích RSA jako účastník akce. Registrací na tuto akci souhlasíte se zasíláním sdělení o této akci, a to před i po ní, se sdílením svého jména, organizace a titulu se stipendisty a/nebo partnerskými organizacemi, které tuto akci pořádají. Účastníci rovněž souhlasí se sdílením svého jména a organizace s ostatními delegáty akce, aby vás mohli kontaktovat prostřednictvím služby MyRSA. Pokud si nepřejete, aby tyto informace byly sdíleny, napište na adresu: networks@rsa.org.uk. Informace, které poskytnete při registraci na akci, si RSA ponechá a použije je k evidenci účasti na akci. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak RSA používá vaše údaje, přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů.

 

🇬🇧

 

Regenerating post-industrial landscapes

Thu, 7 April 2022

17:00 – 18:30 CEST

please register here

 

Join us for this exciting event, where the RSA and the Masaryk Democratic Academy will jointly host a panel discussion exploring the challenges facing three post-industrial urban areas and their surrounding communities: Glasgow in Scotland, Pittsburgh in the United States, and the Ostrava agglomeration in the Czech Republic. The discussion will facilitate a three-way transfer of knowledge between all the cities involved, enabling participants to learn from policy successes around the world.

Our hope is that this will be the start of a series of discussions and debates, as well as other forms of cooperation. We believe that there are strong potential benefits to be gained from bringing together experiences from the three urban areas, examining areas of commonality as well as differences, and identifying areas for deeper cooperation amongst policy makers.

The goal of this first discussion will be to take an interdisciplinary look at the ways in which economic change has affected landscapes in post-industrial cities and surrounding communities, and at possible solutions for the challenges presented by these changes. For instance, we will address the ways in which past planning decisions have impacted transport infrastructure and how innovative solutions in all three urban areas have successfully transformed local economies and communities. We will also explore the challenge of derelict land and how it can be put to positive use. This includes not only old industrial plants but also disused coal mines, often with accompanying rail infrastructure. The ownership and use of land in surrounding rural and suburban areas will also form part of our discussion. We aim at not only presenting technical solutions, but also exploring the impact of change on culture and identity in these three communities.

 

Participants:

Jamie Cooke (Moderator)

Dr Barbara Vojvodíková (Ostrava agglomeration)

Professor Brian Mark Evans (Glasgow)

Professor Don Carter (Pittsburgh)

 

For our interactive online events, the RSA uses the platform Zoom. It may be necessary to follow a short set-up process. To understand how Zoom uses your data, please read their Privacy Policy in advance.

Zoom call joining details will be sent out via email in advance of the event.

If you have any access requirements or require any reasonable adjustments to support your participation (e.g. BSL interpretation), please let the team know by emailing: networks@rsa.org.uk.

We sometimes record our online RSA Fellowship events for learning purposes, publicity and/or public viewing. By attending this event, you accept that you may appear in RSA videos or images as an attendee of this event.

By registering for this event you consent to receiving communications about this event, both before and after, and you agree to the sharing of your name, organisation & title with the Fellow(s) and/or partner organisation(s) hosting this event. Attendees also agree to the sharing of their name and organisation with other delegates at the event so that they might contact you through MyRSA. If you do not wish this information to be shared, please let us know by emailing: networks@rsa.org.uk.

The information you provide when registering for an event will be retained by the RSA and will be used to record attendance at the event. To understand more about how the RSA uses your data, please see our Privacy Policy.

Please be aware that registrations will close two hours before the event is due to start.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ