Debata u příležitosti dvojitého životního výročí Jacka Kuroně

Jak měnit svět?

Akce se koná 19. 06. 2024 v 18:00

Jak měnit svět? Jaké jsou možnosti přetváření světa vymýšlením organizací a psaním programů? Jak propojovat světy aktivismu a politiky? Jaké jsou zkušenosti aktivistického hnutí ze psaní programu sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku? A jak dnes psát program politické strany?

Hledat odpovědi budeme ve středu 19. června 2024 od 18.00 v prostorách Hlavního sálu Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha) u příležitosti dvojitého životního výročí Jacka Kuroně (3. 3. 1934 – 17. 6. 2004), polského politického aktivisty, který svým působením po několik desetiletí výrazně ovlivňoval vývoj v Polsku i v celém širším regionu střední a východní Evropy.

Vstup na debatu je zdarma, registrujte se prosím pomocí formuláře níže na stránce.

 

Naše pozvání přijali:

Tomáš Zahradníček, historik a editor českých překladů Kuroňových textů
Radek Kubala, novinář a ekologický aktivista, editor programu Nová dohoda: Program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku
Daniela Ostrá, místopředsedkyně Sociální demokracie

 

Jacek Kuroń od mládí hledal nové způsoby účinného politického působení, podílel na programu studentské levice šedesátých let, na formování disentu sedmdesátých let, na hnutí Solidarita i na činnosti prvních postkomunistických vlád. Vždy se snažil analyzovat dění kolem sebe, zjišťovat nové programové možnosti a hledat východiska i ze zdánlivě bezvýchodných situací. Opakovaně je také ve svých programových statích a organizačních koncepcích nacházel, ať už přitom působil jako vysoký funkcionář, nebo byl střeženým nepřítelem vlády v domácím vězení. Kuroňových jubileí chceme využít k diskuzi o propojení aktivismu s politikou a možnostech měnit svět pomocí politických programů.

Chybí nám političtí aktivisté v Kuroňově slova smyslu? A je pro ně v systému místo? Jaké jsou role politiky a aktivismu při proměně světa a jak spolu mohou spolupracovat? 

Je v aktivismu prostor na psaní programu? V roce 2022 byla zveřejněna Nová dohoda: Program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku, výsledek společného dialogu a více než rok trvajících diskuzí, které se odehrály v průběhu let 2020 a 2021 a do kterých se zapojilo přes sto účastníků a účastnic z řad odborné veřejnosti i občanských organizací – od ekologických organizací až po odbory – zabývajících se pestrou paletou témat. Jejím cílem bylo „položit základy diskuse o nových podobách ekonomiky, která bude víc sloužit lidem a životnímu prostředí, a dá lidem více času pečovat o sebe navzájem i o naši krajinu”. S editorem programu Radkem Kubalou budeme mluvit o tom, jaký je život programu Nová dohoda a jaké poznatky a zkušenosti si z tohoto jedinečného pokusu hnutí odnáší.

Jak dnes psát program politické strany? Naopak pro politické strany je psaní programu nedílnou součástí jejich fungování. Přitom v kampaních se zdá, že pro něj není prostor. Jaká je dnes úloha politického programu? Může být program pro politickou stranu nástrojem k aktivizaci voličů a okolí politické strany co je pro to potřeba? Politický úhel pohledu přinese Daniela Ostrá, místopředsedkyně Sociální demokracie. Budeme se s ní bavit i tom, jak může zůstat politická strana v dialogu s pomyslnou ulicí či aktivistickým prostředím, aby neztratila legitimitu, a zároveň neztratila nic ze zásadní podstaty politické strany – schopnost měnit společnost skrze nástroje parlamentní politiky.

Na debatě představíme nové číslo dvouměsíčníku pro kulturu a dialog Listy a také započaté zpřístupňování Kuroňova díla v češtině: Jeho první samostatně vydanou knihu Naděje a rozčarování: Texty z let 1989-2004 (2022) a připravované memoáry Víra a vina.

Na akci vás zve Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s dvouměsíčníkem pro kulturu a dialog Listy, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung.

 

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ