18

Září

0

Šaradín: Další vládní nepřítel

Masarykova demokratická akademie

Samosprávám uškodí koaliční konsolidační balíček, koalice je přezírá

Vláda a koaliční poslanci zdůrazňují, že na konsolidační balíček doplatíme všichni, respektive že bude bolet všechny. Jak ale víme z expertiz, není to pravda. Jsou skupiny, které se na škrtech podílejí více než jiné.  

Také jsme si mohli všimnout, že některé lobbistické skupiny jsou silnější, kupříkladu ty, které spolu s bývalým ministrem zemědělství bojovaly za tiché víno. Jiné jsou mnohem slabší, než jsme si mysleli, třeba z oblasti vědy a výzkumu. 

V posledních dnech si vláda vytvořila dalšího nepřítele – obecní samosprávy. Což je vzhledem ke složení vládnoucí pětikoalice velmi zajímavá situace. 

Když v roce 2010 Starostové a nezávislí získali svá první poslanecká a vládní křesla, bylo to mj. na základě slibu, že se pokusí změnit rozpočtové určení daní (RUD). A to způsobem, který pomůže zejména malým obcím. Což se skutečně podařilo. 

Nyní se naštvaly obce, předtím kraje 

Od té doby se několikrát hovořilo o potřebě změnit RUD ve prospěch krajů i obcí. Jak už to bývá, s tím stávajícím systémem jsou nespokojení úplně všichni. Před několika dny po dlouhotrvajících jednáních ohledně rozpočtových příjmů neuspěly kraje, nyní se zase naštvaly obce. Předseda Svazu měst a obcí ČR a náměstek jihomoravského hejtmana za STAN František Lukl průběžně informoval samosprávy o jednáních s vládou. Prioritou svazu bylo udržet daň z nemovitostí jako výlučný příjem obecních samospráv a to, že příjem z daně z přidané hodnoty má pro obce zůstat ve stejné výši. O zbytku se mělo rozhodovat dohodou obcí se státem. 

Velmi zklamaná je i Eliška Olšáková, poslankyně za STAN a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR, které zastupuje zejména menší obce. Z jednání na ministerstvu financí totiž jasně vyplynulo, že oba požadavky samospráv budou akceptovány. Nakonec se tak nestalo. 

Finální znění balíčku, v němž se objevilo snížení příjmu z DPH pro obce, proto berou oba jako podvod, který obce připraví o desítky miliard korun. Cítí se dotčeni tím, že je z ministerstva financí o změně, jež nebyla dohodnuta a přišla na poslední chvíli, nikdo neinformoval. 

Ponechme stranou, že oba politici reprezentují STAN a že především toto hnutí ve vládě samosprávy zastupuje. Pravděpodobné rovněž je, že se spustí lobbistický proces, aby samosprávy o potřebné peníze nepřišly. Odhlédněme rovněž od špatné komunikace vlády, na niž jsme si už bohužel zvykli. Pak nám zůstane skutečný postoj vlády k samosprávám, který nelze označit jinak než jako přezíravý. 

Bez pošt a signálu 

Pravda je, že v poslední době se obce a města cítí přehlíženy více, než tomu bylo dříve. Vzpomeňme třeba na nedávnou debatu ohledně zavírání poboček pošt, která se od počátku vedla bez těch, jichž se to týkalo nejvíce. Náš systém veřejné správy umožňuje, aby stát přenášel svou působnost na obce i kraje.  

Úkolů přibývá, ale málokdy jim za tuto činnost poskytne peníze, takže velmi často vykonávají tuto agendu na vlastní náklady. Peníze pak chybějí jinde. Jsou samozřejmě obce bohaté, ale i chudší, které ještě nemají dobudovanou základní infrastrukturu, potřebují opravovat či investovat. 

Před časem jsme dělali výzkum, ve kterém jsme se starostů a starostek ptali na kvalitu života v jejich obci. Mimochodem zazněla tato věta: „Když jim třeba řekneme (obyvatelům – pozn. aut.), že se má rušit pošta, tak mají pocit, že ty obce už můžeme zavézt hnojem.“ Paní starostka hovořila o tom, jak se na venkově vytrácí infrastruktura a služby. Podmínky jsou někde mnohem horší, než tomu bylo v minulosti. Dokonce najdeme vesnice, kde není mobilní signál a operátor zrušil i pevnou linku, protože se mu to finančně nevyplácelo. V takových podmínkách se žije obtížně. 

Prohloubení nedůvěry 

Rozhodnutí, které obcím přišlo z ministerstva financí, ukazuje na nepochopení role samospráv státem, respektive vládou. Vždyť v obcích trávíme většinu svého času, navštěvujeme úřady, školy a další instituce právě v místě bydliště. Potřebujeme, aby voda tekla, odpady měl kdo vyvážet a silnice byly čisté. Mělo by být jasné, že chceme-li funkční stát, potřebujeme funkční obce. Na jiných základech stát stavět nemůže. 

Pokud by navrhovaná změna ohledně DPH nakonec prošla, svět se jistě nezhroutí a obce by situaci, byť s velkými potížemi zvládly. Ale celá situace je kamínkem v mozaice toho, jak na většinu lidí konsolidační balíček působí. 

Jde o pouhou účetní operaci, při níž realizátor pozapomněl, že má také nějaké společenské důsledky. A vláda opět prohloubila nedůvěru vůči sobě samé. Už zůstává jen málo těch, kteří na ni kvůli balíčku nejsou naštvaní. 

Komentář Pavla Šaradína původně vyšel 30. srpna 2023 na serveru Lidovky.cz.