24

Leden

0

Nahtigal: Náročná cesta ze semiperiferie

Masarykova demokratická akademie

“Mnoho nadějí, tužeb a očekávání lidí žijících ve střední, východní a jižní Evropě zůstává více než 30 let po pádu Berlínské zdi navzdory plnoprávnému členství daných zemí v Evropské unii nenaplněno. K dosažení pokročilé úrovně znalostní ekonomiky a plnohodnotné ústavní demokracie bude nezbytná nová generace vůdců, vzešlá ze širokých inkluzivních a progresivních aliancí,” píše politolog Matjaz Nagtigal pro The Progressive Post. Překlad jeho článku vyšel v dvouměsíčníku pro kulturu a dialog Listy 6/2021 za podpory Nadace pro evropská a progresivní studia (FEPS).