28

Říjen

0

Ibáñez: Města v Allendeho Chile: Na cestě k rozvoji!

Masarykova demokratická akademie

“Střídmé užívání půdy a přírodních zdrojů vyžaduje silnou správu nad městy i globálním kapitalismem. S takovými velkými problémy se potýkala Latinská Amerika už v 70. letech a Salvador Allende věděl, jak jim čelit,” píše u příležitosti 50. výročí volebního vítězství Salvadora Allendeho Genaro Cuadros Ibáñez z chilské Nadace Salvadora Allendeho.

Ibáñez ve svém článku rozebírá, jak Allende čelil bytové nouzi a problému přístupu k městským službám a zařízení. Z Allendeho politik také vypichuje inspiraci pro řešení soudobých problémů. Co jí je, to si můžete přečíst v článku, který v české verzi přinášíme s dvouměsíčníkem pro kulturu a dialog Listy.