27

Červen

0

Barley – Pérez – Quartapelle: Jak zlepšit Evropskou unii. Výzva k debatě

Masarykova demokratická akademie

Jaká má být budoucnost Evropské unie? Má pokračovat prohlubování evropské integrace a má se odstoupit od jednomyslnosti na unijní úrovni? Přečtěte si český překlad textu, kterým do debaty vstoupily prostřednictvím svých europoslankyň Sociálně demokratická strana Německa, italská Demokratická strana a Španělská socialistická dělnická strana. Text jsme přeložili jako příklad debaty v prostředí evropských sociálních demokracií u příležitosti konference Evropa po otřesu.

Stáhněte si studii zdarma:

* povinné

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

Jak zlepšit EU

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

V textu se dozvíte:

  • Evropský parlament se musí stát skutečným centrem evropské demokracie a získat k tomu úplná parlamentní práva.
  • Chceme sehrávat ústřední roli na mezinárodní úrovni tím, že budeme podporovat principy a zásady mnohostrannosti coby nástroje pro zachování míru a boje s klimatickou změnou.
  • Musíme co nejdříve překonat zásadu jednomyslnosti, která stále představuje hlavní překážku rychlosti a účinnosti evropských opatření. Právo veta jednotlivých členských států ochromuje EU a nutí nás přistupovat na kompromisy, které často nejsou dostatečné.
  • Nová opatření v oblasti bezpečnosti a obrany, již dohodnutá na úrovni států, musí být doprovázena vytvořením federální řídící struktury, aby se našim občankám a občanům i naší demokracii dostávalo účinnější ochrany.