19

Červen

0

Lánský, Novák: Majetek a moc. Vybrané ekonomické a politické aspekty polistopadového vývoje Česka

Masarykova demokratická akademie

Jak v Česku vznikl politicko-ekonomický systém, který upřednostňuje zájmy elit? Sociolog Ondřej Lánský a ekonom Pavel Novák v naší nové studii popisují příběh moci a bohatství v posledních třiceti letech.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si studii:

Lánský, Novák: Majetek a moc

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

V textu se dozvíte:

  • Po privatizaci byl prostřednictvím nastavování systémových parametrů vytvořen ekonomicko-politický systém české cesty ke kapitalismu tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám bohatší části společnosti.
  • Politickými událostmi po roce 2012, včetně zvolení proponenta ekonomických elit Miloše Zemana prezidentem, byla umírněna kritika vzniklá globální ekonomickou krizí, zpochybňující legitimitu přesunu majetku po roce 1989 i daňového systému zvýhodňujícího bohatší část společnosti. Kritika byla odkloněna k antiimigrační nenávisti či planým postojům proti tzv. kulturní elitě.
  • Období po roce 2013 může být začátkem soupeření uvnitř pomyslného vrcholu ekonomické elity. Společnost byla nejprve majetkově a sociálně rozdělena a nyní se možná bude soupeřit o to, jak přesně jí bude vládnuto.
  • Úzká provázanost ekonomické elity a politiky je krajně problematická ve chvíli, kdy na miskách vah leží na jedné straně ekonomika průmyslu a na straně druhé lidské životy.
  • Samotný fakt, že se v hrubých statistikách snižuje nerovnost, neznamená, že by v české společnosti nerostl vliv majetných lidí. Je tomu spíše naopak a v budoucích letech můžeme očekávat další nárůst vlivu ekonomické moci superbohatých v politice.

Autoři:

Ondřej Lánský se zabývá vztahem politiky a současné společnosti, přičemž se soustředí na roli elit a oligarchie. Zaměřuje se i na analýzy teorií elit v českém a středoevropském sociálním a politickém myšlení. Vede katedru občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a působí ve Filosofickém ústavu AV ČR. V roce 2015 vydal knihu Je třeba zavrhnout liberalismus? (Praha: Filosofia) a v roce 2018 editoval sborník Materiály k teorii elit a k její kritice (Praha: Filosofia).


Pavel Novák je ekonom. Zabývá se především politickou a finanční ekonomií, zaměřuje se na problematiku daňových rájů a na vztahy kapitálu a práce. Byl mluvčím ProAltu (Iniciativy pro kritiku reforem a podporu alternativ) a koordinátorem jeho makroekonomické pracovní skupiny. Pracuje v oblasti IT. Publikuje v Deníku Referendum.