24

Leden

0

Vydali jsme nové publikace. Tajnosti levice a Sametová budoucnost? právě teď v knihkupectvích

Masarykova demokratická akademie

Přinášíme překlad eseje o příběhu levice, jejích kořenech a současnosti z pera francouzského filozofa Jeana-Claudea Michéy a sborník Sametová budoucnost?, esejů o současné společnosti, uspořádaný u příležitosti 30. výročí od událostí roku 1989.

Tajnosti levice: Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu si můžete koupit zde.

Sametová budoucnost? Eseje o naší současnosti si můžete koupit zde.

 

Tajnosti levice. Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu

 

 

Přinášíme překlad eseje o příběhu levice, jejích kořenech a současnosti z pera francouzského filozofa Jeana-Claudea Michéy. Co je dnes levice? Jaký je její cíl? Z čeho vzešla a jaký cíl by měla mít? 

Kniha Tajnosti levice. Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu byla vydána ve francouzském originále Les mystères de la gauche v roce 2013. Český překlad od Petra Druláka, předsedy vědecké rady Masarykovy demokratické akademie, je obohacen o celé, doposud nikdy zveřejněné znění rozhovoru s autorem knihy, pořízeného pro francouzský deník Midi Libre. 

 

 >> Knihu můžete právě nyní koupit zde. <<

 

Michéa důsledně sdílí Laschovu kritiku kapitalismu, kulturní konzervativismus i schopnost dívat na základní otázky společnosti zdola, tj. z perspektivy její chudší a slabší části. Snad se nedopustíme žádného násilí vůči jednomu či druhému, pokud je oba budeme považovat za představitele určitého konzervativního socialismu, který není ani liberální, ani komunistický.“

 – z předmluvy Petra Druláka 

 

„Kritika se nesmí spokojovat s tím, že bude rituálně odsuzovat následky ekonomického liberalismu (pro tyto účely cudně překřtěného na ‘neoliberalismus’) a současně posilovat dopady liberalismu politického a kulturního, který ho jako siamské dvojče doplňuje po stránce psychologické a ideologické.“  

„Logika daru (pradávná trojnásobná povinnost dát, přijmout a vrátit) od nepaměti vytvářela základní předivo společenských pout (přirozeně nabývajících nejrůznějších symbolických forem – někdy vzájemně rovných, jindy nerovných), a to ještě předtím, než si bylo vůbec možné představit právní dohodu či výměnu zboží.“ 

 – Jean-Claude Michéa, Tajnosti levice 

 

Jean-Claude Michéa (1950) je francouzský politický filozof a esejista. Navazuje na socialistické myslitele 19. století a je rovněž originálním interpretem díla George Orwella. Je znám svou kritikou kulturního liberalismu, kterému vyčítá, že ve jménu „náboženství progresivismu“ odvedl levici od boje s kapitalismem. Spojenectví kulturního a tržního liberalismu, které analyzuje v řadě esejů, považuje za hlavní překážku bránící dosažení spravedlivější společnosti. 

______________________________

Jean‑Claude Michéa
Tajnosti levice 
Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu

Z francouzského originálu Les mystères de la gauche
vydaného nakladatelstvím Climats, a department of Editions Flammarion,
Paris, 2013
vydala Masarykova demokratická akademie, z. s.
Překlad: Petr Drulák
Odpovědná redaktorka: Kateřina Sedláčková
Korektura: Patrik Eichler
Sazba: Miroslav Švejda
Tisk: Cíl, a. s., Hybernská 1033/7, 110 00, Praha 1
Praha 2019

Počet stran 128
Doporučená cena 180 Kč.

ISBN : 978-80-87348-63-5

Obálka ke stažení zde.

 

Sametová budoucnost? Eseje o naší současnosti

 

 

>> Knihu můžete právě nyní koupit zde. <<

 

Třicet. Právě tolik let uplynulo od „sametové revoluce“. Třicetileté výročí už poskytuje dostatečný prostor ke kritické reflexi toho, k čemu u nás vlastně v posledních třech desetiletích došlo. Právě to je cílem sborníku Sametová budoucnost? 

Editory sborníku jsou politolog Petr Drulák a právník Petr Agha. Společně s nimi o našem posledním třicetiletí píší historička umění Milena Bartlová, filozof Martin Dokupil Škabraha, politoložka Anna Durnová, politolog Jaroslav Fiala, filozof Michael Hauser, politolog Ondřej Slačálek a socioložka TerezA Stöckelová 

Společně vytvořili mozaiku, která se na uplynulých třicet let a naši současnost zaměřila z hlediska demokracie, sociální nerovnosti, vztahu k minulosti a k Západu, ekologické udržitelnosti nebo digitalizace. Mozaiku, která si předsevzala za úkol překonat mýty devadesátých let a znovu si ujasnit, k čemu tehdy došlo a jaké důsledky to má pro dnešek, abychom byli schopni lépe uchopit problémy, před nimiž stojíme. 

 

Stoupenci zakladatelského mýtu se ho pokoušejí zachránit poukazy na různá technická či personální selhání, která sice přinášejí některé obtíže, ale nemohou nijak zpochybnit správnost nastavené cesty. Úloha těchto zádrhelů je pak přisuzována buď konkrétním osobnostem (Klaus, Zeman), nebo neblahým společenským jevům (zátěž minulého režimu, nezodpovědnost médií, korupce či neefektivnost státní správy), přičemž obojí lze považovat za překonatelné.  

Rostoucí část společnosti tyto pokusy odmítá a pochopitelně se přiklání k alternativám, jež jsou k dispozici. Její hněv a nejistoty se mohou obracet proti těm nahoře (bohatí), proti těm dole (chudí na sociálních dávkách) či proti těm, kteří jsou nějak jiní. I když dovedný populista dokáže zasurfovat na jedné vlně hněvu, neznamená to, že ta následující ho nespláchne. Populismus však není příčinou současných problémů, ani na ně nedává odpověď. Můžeme ho chápat jako symptom selhávání základních společenských institucí a procesů. Náprava nespočívá ani v populismu, ani v boji s ním.  

Nevzejde ani z oživování mrtvých pravd. Když si Američané měli vybrat mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou, volili mezi nehumánním populismem a mrtvými pravdami establishmentu. Takový výběr nedává naději na rozumné řešení. Chceme-li pokročit, musíme mít širší možnost volby. Předkládané texty si kladou za cíl stávající možnosti rozšířit. V humanistickém duchu kriticky přehodnocují dominantní představy a nabízejí své závěry k veřejné diskusi.” 

– z předmluvy Petra Aghy a Petra Druláka 

 

Obsah: 

Úvod (Petr Drulák – Petr Agha

Halucinační demokracie 1989–2019 (Michael Hauser)  

Spor o aktivismus a efektivitu vládnutí aneb Jak zlepšit kulturu demokracie (Anna Durnová)  

Zbořte ty komunistické baráky! Socialismus a modernita mezi pamětí a zapomínáním (Milena Bartlová)  

Prognostika a přestavba jako hnací motory sametové revoluce (Petr Agha)  

Od imitace k implementaci? Bída „středoevropského“ návratu do Evropy (Ondřej Slačálek)  

Za socialistický Západ! (Petr Drulák)  

Studená válka, horký mír: politická ekologie v antropocénu (Tereza Stöckelová)  

Zpátky ni krok! Důsledky nezamýšlených důsledků postkomunismu (Martin Dokupil Škabraha)  

Digitální klaustrofobie: hledání člověka a naděje v kapitalismu platforem (Jaroslav Fiala)

 

_________________________

Petr Drulák – Petr Agha (eds.)

Sametová budoucnost?

Vydala Masarykova demokratická akademie, z. s.,

a nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o.,

v Praze roku 2019.

Jazyková redakce textu Jiří Nedvěd,

sazba Tomáš Tichák,

obálka Tereza Melenová.

1. české vydání.

Tisk Cíl, a. s.

 

ISBN 978-80-87348-66-6 (Masarykova demokratická akademie, z. s.)

ISBN 978-80-87274-54-5 (Burian a Tichák, s. r. o.)

 

168 stran

Doporučená cena 220 Kč.

 

Obálka ke stažení zde.