09

Říjen

0

Členská schůze MDA se dne 17. října 2020 nekoná

Masarykova demokratická akademie

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná celostátní opatření rozhodlo představenstvo MDA o zrušení členské schůze MDA svolané na sobotu 17. října od 10 hodin. Ve stejném termínu a čase proběhne pouze on-line debata členů a členek MDA. Podrobnosti o jejím technickém zajištění a možnostech registrace obdrží členové a členky MDA elektronickou cestou.