06

Říjen

0

Otevřena registrace na 2. část kurzu Mezinárodní migrace

Masarykova demokratická akademie

Otevíráme registraci na 2. část kurzu Mezinárodní migrace: Do šířky, do dálky, do hloubky! Na jaře jsme ji byli kvůli koronaviru nuceni odložit, ale právě jsme zveřejnili nové termíny seminářů. Spolu s registračním formulářem a dalšími informacemi je naleznete níže.

 

Jak se podepisují a budou podepisovat environmentální změny na mezinárodní migraci? Jak nahlížet mezinárodní migraci z hlediska genderu? A jak mezinárodní migrace ovlivňuje rozvoj – a naopak? Na základě faktů i vlastních zkušeností budou na tyto i další otázky v sérii seminářů o mezinárodní migraci odpovídat přední experti a expertky na migraci z České republiky.

 

Program

Kompletní program 2. části série seminářů o mezinárodní migraci včetně anotací najdete zde.

 

Pro koho jsou semináře určené?

Série seminářů je otevřena každému, kdo má zájem prohloubit své znalosti fenoménu mezinárodní migrace. Na druhou část Mezinárodní migrace se můžete přihlásit, i když jste neabsolvovali předchozí semináře.

 

Jak to bude probíhat?

Druhá část Mezinárodní migrace se skládá ze 6 seminářů, které se budou konat jednou měsíčně, vždy v sobotu dopoledne od 10.00 do 13.30 (včetně pauzy na občerstvení). Semináře se budou konat v těchto datech:

  • 24. října 2020 (Mezinárodní migrace a rozvoj)
  • 21. listopadu 2020 (Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů)
  • 12. prosince 2020 (Mezinárodní migrace a gender)
  • 23. ledna 2021 (Environmentální migrace)
  • 20. února 2021 (Dopady mezinárodní migrace)
  • 20. března 2021 (Mezinárodní migrace a integrace migrantů v Česku)

Za nadpoloviční účast na seminářích 2. části kurzu vám bude udělen certifikát o absolvování kurzu.

 

Místo konání

Kampus Hybernská, místnost 2D (budova D, 2. patro, Hybernská 4, Praha)

 

Podmínky účasti

Z důvodu přesunu semináře do online prostředí jsme účastnický poplatek za 2. část Mezinárodní migrace snížili na 300 Kč (celkem 6 seminářů). Platit lze na účet 6953607001/5500, variabilní symbol: 573, do poznámky jméno účastníka. Můžete využít i možnost QR platby.

 

 

Texty k semináři

Pro potřeby semináře nechala Masarykova demokratická akademie přeložit texty o problematice mezinárodní migrace:

MASSEY, Douglas S.: Ekonomický rozvoj a mezinárodní migrace v komparativní perspektivě

Migrace a migranti: Překlad 2. kapitoly Světové zprávy o migraci 2018