21

Listopad

0

Připomněli jsme si slavnostní debatou 30. výročí obnovení činnosti sociální demokracie v Československu

Masarykova demokratická akademie

Vědomi si všestranné hluboké stagnace… Nevidíme jiné východisko, než obnovit činnost sociálně-demokratické strany…

19. listopadu 1989

Mám pocit, že se v ČSSD rozšířil postoj, jako kdybychom po všech úspěších, po všech premiérech, poslancích a senátorech, co jsme měli a máme, mohli všeho nechat. A tak chci poděkovat nejen všem svým předchůdcům, ale také těm, kdo dnes odvádějí v čele s Janou Maláčovou obrovskou práci na programu strany. Kdo navrhují odpovědi na klimatické změny, proměnu trhu práce a kdo vedou, jako na této akci, dialog s Německem, naším nejenom největším obchodním partnerem – řekl kromě jiného ve svém úvodním projevu na slavnostním večeru ke 30. výročí obnovení činnosti ČSSD předseda strany Jan Hamáček.

V projevu také výslovně poděkoval sociálním demokratům, kteří podepsali pouhé dva dny po demonstraci ze 17. listopadu prohlášení o obnově strany – Slavomíru Klabanovi, Břetislavu Nedbálkovi a Vladislavu Všetečkovi – a z bytu nad Špálovou galerií začali stranu organizovat k jejímu budoucímu rozvoji. Jan Hamáček poděkoval za práci pro stranu a lidi práce také svým předchůdcům ve funkci předsedy, na prvním místě prvnímu polistopadovému předsedovi ČSSD Jiřímu Horákovi. Všichni čtyři zmínění působili už v poválečné sociální demokracii a ve vlasti a v exilu pak nesli její prapor přes čtyřicet let až do obnovení demokratického parlamentarismu v Československu.

Slavnostní večer připomínající 30. let od vydání Prohlášení o obnově sociálně demokratické strany uspořádala v úterý 19. listopadu 2019 Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s pražskou kanceláří Friedrich-Ebert-Stiftung v prostorách pražského Goethe-Institutu v Praze. Kromě předsedy ČSSD vystoupila na akci také saská ministryně pro vědu a umění Eva Maria Stange, která jménem Sociálně demokratické strany Německa popřála ČSSD k jejímu výročí a gratulovala také všem občanům a občankám České republiky k úspěchu, kterým byla sametová revoluce znamenající cestz k mírovému sjednocení Evropy a intenzivní česko-německé přátelské spolupráci.

Bilance německé jednoty je z pohledu jednotlivce velmi rozdílná. Politicky jde o krok k mírovému spolužití v Evropě; ale mohla to být a byla to leckde katastrofa pro odborné zaměstnance, vychovatele ve školkách, ženy. Leccos z toho jste v České republice zažili stejně. I vy můžete být hrdí na to, co jste zvádli ve svých zemích v posledních letech prosadit. Hranice bez železné opony jsou přes všechny problémy jednou z těch věcí. – řekla kromě jiného Eva-Maria Stange.

V následující krátké debatě pak politologové Michel Perottino z Karlovy univerzity a Christian Demuth z Technické univerzity v Drážďanech hovořili o prostředí, ve kterém se dnešní sociální demokracie pohybují a na které musejí reagovat.

Znovuobnovení ČSSD po roce 1989 je pozoruhodný výkon, strany zpravidla nepřežijí svou smrt, jako tomu bylo v případě sociální demokracie v roce 1948 – ocenil ČSSD Michel Perottino. V poslední době podle něj často i politici podléhají představě, že jsou úspěšné ty strany, které jsou hodně vidět na sociálních sítích. A že když je někdo vidět na Facebooku a internetu, tak přiláká voliče. Cestu k úspěchu podle něj naopak je vyjít do ulic a znovu navázat kontakt se svými voličskými skupinami. Osobní kontakt by mohl vést i k překonání strachu u jednotlivých lidí, o kterém jako o motivaci pro volbu pravicových radikálů hovořil Christian Demuth.

Slavnostní debaty se zúčastnilo přes sto lidí jak z prostředí ČSSD a jí blízkých organizací, tak diplomatického sboru a akademické veřejnosti.

U příležitosti konání debaty jsme vytvořili speciální verzi programu obsahující prohlášení o obnově strany. Stáhnout si ji můžete zde.

O 30. výročí obnovení sociální demokracie hovořil na Českém rozhlase Plus zástupce ředitele Patrik Eichler. V rozhovoru, který si můžete pustit zde (začátek v čase 7:46:32), mluvil i o proměnách politického prostoru po roce 1989.

 

Níže si můžete prohlédnout fotky z debaty, pustit záznam live streamu na našem youtube nebo poslechnout audiozáznam.

 

(Úvodní slova začínají v čase 00:03, panel v čase 26:16)

 

Slavnostní debata: 30 let od obnovení činnosti sociální demokracie v Československu