Připomínka boje o Lidový dům v Chebu v roce 1938

Sociální demokracie ve středu Evropy: Výzvy a perspektivy

Akce již proběhla 29. 04. 2023 v 12:00

Zveme vás na setkání k připomínce úspěšného ubránění Lidového domu v Chebu před členy Sudetoněmecké strany pod Hitlerovým vlivem. Statečný čin z roku 1938 si připomeneme v sobotu 29. dubna 2023 ve 12.00 na chebském náměstí Baltazara Neumanna 523.

V létě a na podzim roku 1938 nastaly neklidné časy. Mezi třemi a půl miliony sudetských Němců v Československu panovaly velké nepokoje. Sudetoněmecká strana pod vlivem nacistického Německa viditelně získávala vliv. Hitler šířil rozhlasem svou propagandu a požadoval připojení sudetoněmeckých území k Třetí říši. V září vyprovokovali příznivci Sudetoněmecké strany nepokoje, aby vytvořili tlak na světovou veřejnost. Útočili na policejní stanice a úřady, ale především napadali všechny sudetské Němce bojující proti nacismu. Dne 12. září 1938 zaútočili zfanatizovaní sudetští Němci na Lidový dům v Chebu, sídlo místní sociální demokracie. V domě bylo 100 lidí, kteří se útoku ubránili a byli zachráněni o několik hodin později přijíždějící československou policií.

Právě tento čin odvážných sociální demokratů a demokratek si připomeneme, protože i v dnešní Evropě se musíme zasazovat o ochranu demokracie. Setkání je také příležitostí k diskuzi o výzvách a perspektivách sociální demokracie ve středu Evropy. 

 

Na setkání promluví: 

 

Matthias Dornhuber, místopředseda bavorské SPD 

Patrik Eichler, ředitel Masarykovy demokratické akademie 

Henning Homann, spolupředseda saské SPD 

Helena Päßler, spolupředsedkyně Seliger-Gemeinde 

Tomáš Petříček, ČSSD 

 

Na setkání zveme ve spolupráci s českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung. Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

 

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ