Aktuální společenská situace v Česku a strategie pro změnu

Sociálně-ekologické fórum

Akce se koná 06. 09. 2024 v 18:00

Zúčastněte se spolu s námi prvního ročníku Sociálně-ekologického fóra. Setkání poskytne prostor lidem a organizacím promýšlející spravedlivé cesty k přechodu na sociální a ekologickou ekonomiku a společnost. Společně budeme pojmenovávat českou situaci i s jejími zvlášnostmi a promýšlet možné strategie k solidární a udržitelné změně společnosti.

Fórum se bude konat v pátek a sobotu 6.–7. září 2024. Páteční podvečer zahájí v pražskému Kampusu Hybernská veřejná debata o zvláštních výzvách středoevropského prostoru pro sociálně-ekologické hnutí. Sobotní celodenní program bude v Radlické kulturní sportovně pokračovat uzavřenými facilitovanými diskuzemi o strategiích spolupráce a vzájemném propojování témat.

Pro koho to je?

Fórum je určené pro všechny, kdo se zabývají otázkou solidární a udržitelné budoucnosti v Česku, ať už se při tom pohybují v neziskových organizacích a sdruženích, politických stranách, médiích či jinde.

Účast na Fóru je bezplatná a v případě potřeby je možné zajistit ubytování na obě noci, hlídání dětí a proplacení cestovních nákladů.

Registrace

Těšíme se na vás! Zájem o účast na celém programu či jeho sobotní části potvrďte do 18. června 2024 vyplněním tohoto registračního formuláře. Vybraní účastníci a účastnice budou informováni do 30. června 2024.

Akci pořádá zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Česku.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ