Debata s předním politickým ekonomem a členem Britské akademie

Robert Skidelsky: Umělá inteligence jako nová cesta do nevolnictví?

Akce již proběhla 03. 06. 2019 v 17:30

For English please scroll down.

Srdečně vás zveme na debatu s lordem Robertem Skidelskym “Umělá inteligence jako nová cesta do nevolnictví?”, která se bude konat v pondělí 3. června 2019 od 17.30 v prostoru galerie DOX (Poupětova 1, Praha).

V dnešních diskusích o budoucnosti umělé inteligence často ztrácíme hlavu. Zatímco ekonomové přicházejí s ponurými věštbami masivního propouštění a rozšiřování již tak prekarizované práce, utopisté ze Silicon Valley usilovně tvrdí, že technologie nás propojují a jednou nás osvobodí od práce, nemocí a chudoby. Ovšem když je lidský život oseká na množinu racionální procesů čekajících na optimalizaci, riskuje, že pustí ze zřetele neredukovatelnou kvalitu toho, co dělá člověka člověkem. S charakteristickou pozorností vůči detailům lidského údělu nám Robert Skidelsky poutavě vylíčí, co ve věku strojů znamená vést dobrý život.

Lord Robert Skidelsky je přední politický ekonom; autor cenami ověnčeného životopisu Johna Maynarda Keynese a knihy Svět po komunismu (v americkém vydání Cesta z nevolnictví ). Rovněž byl zvolen členem Britské akademie.

Host diskuze: prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc., ředitel AI Center, ČVUT v Praze

Moderátor: Ludger Hagedorn, filosof a výzkumník při Institutu humanitních věd (IWM) ve Vídni.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

VSTUP ZDARMA. Rezervaci svého místo provedete koupí vstupenky za 0 Kč skrze nákupní formulář.
Akci spolupořádáme s galerií DOX a Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň.

Facebooková událost je zde.

____________________________________

Is Artificial Intelligence a New Road to Serfdom?

A debate with lord Robert Skidelsky

3. 6. 2019, 17.30, galerie DOX (Poupětova 1, Praha)
In contemporary discussions about the future of artificial intelligence we often lose our heads. While economists offer bleak predictions of mass job losses andB a deepening of already widespread precarity, Silicon Valley utopians insist that new technologies are bringing us ever closer together and will one day deliver us from work, disease and poverty. But when human life is reduced to a set of rational processes waiting to be optimized, we risk losing sight of the irreducible quality of human experience. With his characteristic attention to the subtleties of the human condition, Robert Skidelsky offers a challenging account of what it means to pursue the good life in the age of the machines.

Lord Robert Skidelsky is an outstanding political economist; author of a prizewinning biography of John Maynard Keynes and of The World After Communism (1995) (American edition The Road from Serfdom); elected Fellow of the British Academy.

Guest: prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc., Head of AI Center, CTU Prague

Moderator: Ludger Hagedorn, Permanent Fellow of the IWM, Vienna

The debate will be in English.

Admission is FREE. Book your seat in advance and buy 0 CZK ticket via form.

Partners: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna
DOX, Prague

FB event here.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ