Debata s portugalskou velvyslankyní v České republice

Portugalská zahraniční politika a Afrika: Kontexty, politické a diplomatické dimenze

Akce již proběhla 10. 04. 2019 v 17:30

Srdečně vás zveme na debatu s portugalskou velvyslankyní v České republice Manuelou Franco. Přijala naše pozvání na středu 10. dubna od 17.30 do Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha). Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Jejím tématem bude Portugalská zahraniční politika a Afrika: Kontexty, politické a diplomatické dimenze.

Vztahy se subsaharskou Afrikou hrají v portugalské zahraniční politice ústřední roli. Důležitost tohoto vztahu nevyplývá pouze z historických a kulturních vazeb s portugalsky mluvícími zeměmi v Africe, ale také s intenzivními politickými a ekonomickými vztahy s dalšími africkými zeměmi a s různými organizacemi působícími na africkém kontinentu.

V souvislosti s přednáškou upozorňujeme i na otevřenou sérii přednášek Současná Afrika: Tradice a modernita, který jsme připravili s předními českými afrikanistkami.


We are pleased to invite you to a public debate with the Portuguese Ambassador to the Czech Republic, Ms. Manuela Franco. The event takes place on Wednesday, April 10th at 5:30 p.m. at Kampus Hybernská (Hybernská 4, Praha). The debate will be in English language.

The main topic will be Portuguese Foreign Policy and Africa: Contextual, Political and Diplomatic Dimensions.

The relations with Sub-Saharan Africa play a pivotal role in Portuguese foreign policy. The importance of this relationship results not only from the historical and cultural ties with the Portuguese-speaking countries in Africa, but from an intense political and economic relationship with these and other countries and with multilateral organizations operating in the African continent.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ