Přednáška v rámci série Moderní strany: Digitalizace, legitimita, komunikace

Hnutí Pěti hvězd

Akce již proběhla 12. 04. 2021 v 18:00

Zveme vás na úvodní přednášku ze série debat Moderní strany: Digitalizace, legitimita, komunikace, ve které politolog Michel Perottino z Fakulty sociálních věd představí italské hnutí Pěti hvězd jako příklad antisystémové strany s propracovanou strukturou digitálního fungování.

Přednáška s debatou se bude konat v pondělí 12. dubna od 18.00, vysílat ji budeme živě na našem Facebooku a připojit se můžete také prostřednictvím Zoomu. Pokud byste měli zájem připojit se do Zoomu, vyplňte, prosím, krátký registrační formulář níže na stránce.

V dalších debatách se budeme v pondělí 10. května věnovat teorii a praxi problému a na pondělí 14. června plánujeme mezinárodní debatu, v rámci které se budou předávat zkušenosti s digitalizací politických stran.

 

Anotace debaty:

Představa tradiční politické strany se členy a členkami, kteří se jednou měsíčně setkávají na schůzích, už v dnešní době neobstojí. Nemění se jen forma setkávání, změna dopadá vůbec na otázku legitimity vnitrostranického rozhodování, vázaného na dlouhodobě ověřené procesy, které s digitalizací ztrácejí na síle.

Jak změnit často stoleté struktury, aby odpovídaly možnostem a potřebám komunikace 21. století? Jak vtáhnout lidi do politického dění a rozhodování? Je možné překonat generační propasti? Jak má v digitální době vypadat komunikace strany s vlastními členy? Je vůbec možné v dnešní době vytvořit vůli k plnění zásadních a dlouhodobých politických úkolů?

Zveme vás na sérii debat, ve které budeme zkoumat, jaké mají možnosti, jak mají vypadat a komunikovat politické strany v době digitalizace. Na prvním setkání se budeme věnovat Hnutí Pěti hvězd jako příkladu antisystémové strany s propracovanou strukturou digitálního fungování 

Italské Hnutí Pěti hvězd (Movimento Cinque Stelle, M5S) je italská vládní strana, která vznikla v roce 2009. Do parlamentu se dostala o čtyři roky později. Po volbách v roce 2018 sice vstoupila do vlády s Ligou, nicméně o rok později vznikla vláda M5S s levicovou Demokratickou stranou, Svobodní a Rovní (Liberi e Uguali) a Italia Viva. 

Hnutí Pěti Hvězd je zajímavé nejen z pohledu vzniku a následného vývoje či mnoharozměrného ideologického profilu, ale i z hlediska fungování. Je totiž jednou ze stran, které nabízejí vysokou míru digitalizace a nové nástroje jak vnitřního fungování, tak komunikace se sympatizanty.  

V přednášce se zaměříme především na fungování tohoto hnutí a profil antisystémové strany včetně srovnání s jinými podobnými stranami. Stranou ale nezůstane ani programatika. 

 

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ