Konference o výzvách českého předsednictví Radě EU

Evropa po otřesu

Akce již proběhla 25. 05. 2022 v 17:00

🇩🇪 Deutsche Version unten 🇩🇪

Česko bude jako předsednická země Rady EU v druhé polovině roku stát před nečekaně obtížnými výzvami. Dokáže současná vláda přijít s řešením? Jaké priority a cíle by mělo mít české předsednictví Radě EU z pohledu sociální demokracie?   

Srdečně vás zveme na diskuzní konferenci Evropa po otřesu, která se bude konat ve středu 25. května 2022 od 17.00 v Galerii kavárny Louvre (Národní 22, Praha). Konferenci organizuje Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung.

Registrační formulář najdete níže na stránce.

 

Program

17.00 – Zahájení

Urban Überschär, ředitel českého zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung

Lubomír Zaorálek, předseda Masarykovy demokratické akademie

 

17.15 – Společná vnitřní politika

Evropské státy stojí před stupňujícími se sociálními problémy. Vysoká inflace hnaná skokovým nárůstem cen energií, pohonných hmot nebo potravin v kombinaci s čím dál hůře dostupným bydlením je výzvou pro společnou sociální politiku. 

Lena Abstiens, RegioKontext Berlin

Radka Maxová, poslankyně Evropského parlamentu, S&D

Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie

moderuje Jan Chmelíček, odborný pracovník MDA

 

18.30 – Přestávka na občerstvení

 

18.45 – Společná zahraniční politika

Evropa se ocitla ve válce a EU musí rychle budovat pilíře společné bezpečností politiky, která dlouhou dobu ležela jen na papíře. Jak posílit stabilitu a bezpečnost i za hranicemi EU?

Jakub Eberle, ředitel výzkumu, Ústav mezinárodních vztahů

Tomáš Petříček, místopředseda ČSSD a bývalý ministr zahraničí

Markus Rinderspacher, místopředseda Bavorského zemského sněmu a mluvčí pro evropské záležitosti bavorské SPD

moderuje Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií FSV UK

 

Akce bude simultánně tlumočena pro český a německý jazyk. Po konferenci jste zváni na číši vína.

 

 

🇩🇪

Europa nach dem Sturm

Konferenz zu den Herausforderungen der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft

Die Veranstaltung findet am 25.05.2022 um 17 Uhr statt.

 

Tschechien wird mit seiner Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres vor unerwartet großen Herausforderungen stehen. Wird es der gegenwärtigen Regierung gelingen, Lösungen zu finden? Welche Prioritäten und Ziele sollte die tschechische Ratspräsidentschaft aus Sicht der Sozialdemokratie haben?

Herzlich dürfen wir Sie einladen zur Konferenz Europa nach dem Sturm, die am Mittwoch, den 25. Mai 2022 ab 17 Uhr im Café Louvre (Národní 22, Prag) stattfinden wird. Die Konferenz wird organisiert von der Demokratischen Masaryk-Akademie (Masarykova demokratická akademie) in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Tschechische Republik.

Das Formular zur Registrierung finden Sie oben auf der Seite und hier.

 

Programm

17.00 – Eröffnung

Urban Überschär, Leiter der Vertretung der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Tschechischen Republik

Lubomír Zaorálek, Vorsitzender der Demokratischen Masaryk-Akademie

 

17:15 – Gemeinsame Innenpolitik

Die europäischen Staaten stehen vor immer größer werdenden sozialen Problemen. Eine hohe Inflation, der sprunghafte Anstieg der Preise für Energie und Treibstoffe oder von Lebensmitteln sowie die Wohnungsnot sind eine Herausforderung für die gemeinsame Sozialpolitik.

Radka Maxová, MdEP, S&D

Vladimír Špidla, Direktor der Demokratischen Masaryk-Akademie

Lena Abstiens, RegioKontext Berlin

Es moderiert Jan Chmeliček, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Demokratischen Masaryk-Akademie

 

18:30 – Pause mit Erfrischungen

 

18:45 – Gemeinsame Außenpolitik

Europa befindet sich im Krieg und die EU muss schnell Pfeiler einer gemeinsamen Sicherheitspolitik aufbauen, die lange Zeit nur auf dem Papier existierte. Wie können Stabilität und Sicherheit auch jenseits der EU-Grenzen gestärkt werden?

Jakub Eberle, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Internationale Beziehungen

Tomáš Petříček, stellv. Vorsitzender der Tschechischen Sozialdemokratischen Partei und ehemaliger Außenminister

Markus Rinderspacher, Vizepräsident des Bayerischen Landtags und Sprecher der Bayern SPD für europäische Angelegenheiten

Es moderiert Zuzana Lizcová vom Institut für Internationale Beziehungen an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität

 

Die Veranstaltung wird simultan deutsch-tschechisch gedolmetscht. Nach der Konferenz sind Sie zu einem Glas Wein eingeladen.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ