Mezinárodní konference o unijních řešení současných krizí

Call to Europe: Addressing the Crisis. Costs, COVID-19, Climate and Conflict

Akce již proběhla 28. 11. 2022 v 15:00

🇬🇧 english version below 🇬🇧

 

Nadace pro evropská studia (FEPS) ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a pražskou kanceláří Friedrich-Ebert-Stiftung si vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Call to Europe: Addressing the Crises: Costs. COVID-19, Climate and Conflict. Konference se bude konat v pondělí 28. listopadu od 15:00 do 19:00 v Domě Nadace ABF (Václavské náměstí 833, Praha).

Registrujte se pomocí formuláře zde.

Evropská unie se nachází na složité křižovatce. Dopady pandemie COVID-19 a ruské invaze na Ukrajinu přinesly Evropské unii a její integraci nové výzvy. Vedle toho musí EU řešit i pokračující klimatickou krizi. Národní vlády a sociální systémy čelí novým tlakům a potřebě větší podpory ze strany EU. Je třeba hledat cestu, jak utvářet evropskou sociální a hospodářskou politiku, aby nikdo v Evropě nezůstal pozadu. 

Jak může EU nejen podpořit národní vlády, ale také přijít s unijním řešením současných problémů? Odpověď bude hledat konference Call to Europe, na které vystoupí přední zástupci české i evropské politiky, experti i představitelé občanské společnosti.  

Hlavním hostem konference je současný evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit. Dále vystoupí generální sekretář FEPS a bývalý evropský komisař László Andor, bývalý ministr zahraničních věcí a ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, předseda ČMKOS Josef Středula nebo sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop.

 

Program

 

15:00–16:00

Představení knihy “Europe’s Social Integration” 

László Andor, generální sekretář FEPS, bývalý evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva  

 

Diskuze

Cecilia Bruzelius, lektorka evropské veřejné politiky, Tübingen University   

Matthias Ecke, poslanec Evropského parlamentu 

Lubomír Zaorálek, bývalý ministr zahraničních věcí a bývalý ministr kultury, předseda MDA   

 

 


16:00–17:00

Panelová debata: Řešení krize zvyšujících se životních nákladů 

Daniel Prokop, sociolog, PAQ Research

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Saša Uhlová, novinářka, deník Alarm

 


17:00–17:30

Přestávka na kávu 

 


17:30–18:00

Hlavní projev a diskuze s publikem 

Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva 

 


Konference bude simultánně tlumočena do českého a anglického jazyka.

 

🇬🇧

 

The Foundation for European Progressive Studies, Masarykova Demokratická Akademie, and Friedrich Ebert Stiftung have the pleasure to welcome you to the Call to Europe Conference in Prague. The conference Addressing the Crises: Costs. COVID-19, Climate and Conflict will take place on Monday 28 November from 15:00 to 19:00 at the ABF Foundation House (Václavské náměstí 833, Prague). Register using the form here.

The Conference will bring together current and former progressive policymakers, academic experts, and activists to discuss not only the current state of play for Social Europe but also how European social and economic policy should be shaped moving forward so that all Europeans can have a decent quality of life.

The European Union is at a difficult crossroads. As member states attempt to recover from the impacts of the COVID-19 pandemic, the Russian invasion of Ukraine has brought about new challenges as living costs skyrocket. In parallel, the combined costs of the energy crisis and the need for a green transition have fallen heavily on European citizens.

National governments and welfare systems face new pressures and require greater support from the EU. In this context, how can the EU strengthen integration and support national governments in tackling the current and emerging crises?

A panel of experts will debate how to address the crisis of living costs we currently face. This will be followed by a keynote speech from EU Commissioner for Jobs and Social Rights, Nicolas Schmit.

 

Program

 

15:00–16:00

Book launch of “Europe’s Social Integration” 

László Andor, FEPS Secretary General, former EU Commissionerfor Employment and Social Affairs

 

Discussion with

Cecilia Bruzelius, Junior Professor of European Public Policy, Tübingen University

Matthias Ecke, Member of the European Parliament

Lubomír Zaorálek, Former Minister of Foreign Affairs and former Minister of Culture of the Czech Republic, President of MDA

 


16:00–17:00

Panel debate: Addressing the crisis of living costs

Daniel Prokop, Sociologist, PAQ Research 

Josef Středula, Chair of Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (ČMKOS)

Saša Uhlová, Journalist, internet daily Alarm

 


17:00–17:30

Coffee break

 


17:30–18:00

Keynote speech

Nicolas Schmit, EU Commissioner for Jobs and Social Rights 

 

Q&A with the Commissioner 

 


The conference will be simultaneously interpreted into Czech and English.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ