Kurz Veřejná moc

Cíl kurzu:

Cyklus přednášek je věnovaný otázce veřejné moci a jejího vztahu k jednotlivci, respektive k postavení jednotlivce v rámci společnosti a ve vztahu k ostatním lidem a k veřejné moci. Přednášky se zaměří jak na otázky právně teoretického a filozofického základu problému, tak i na otázky ryze praktické. Určeny jsou svým zaměřením každému zájemci o veřejné dění, který by rád poznal, na jakých základech a v jakém rámci fungují orgány veřejné moci, s nimiž se setkává nejčastěji, a jaké možnosti mu dává právní řád jejich rozhodování ovlivnit.

Formát:

Semináře budou probíhat formou přednášek s následnou diskusí.

Garant kurzu:

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Termíny:

Kurz se na podzim 2018 nevypisuje. Plánuje se jeho znovuvypsání v příštím kalendářním roce.

Registrace:

Na kurz je možné se přihlásit přes e-mail registrace@masarykovaakademie.cz do 5. října 2018. Prosíme, k přihlášce připojte i několik vět, ve kterých popište, co vás na tématu nejvíce znamená. Kurz je zdarma.

Semináře:

Přehled jednotlivých seminářů a jejich témata si můžete prohlédnout zde.

Ochrana osobních údajů