Kurz Objevování teorie sociální demokracie

Kurz Objevování teorie sociální demokracie byl již ukončen.

Cíl kurzu:

Účelem tematického kurzu „Objevování teorie sociální demokracie“ je přiblížit jeho účastníkům teoretické základy sociální demokracie jako autonomního (jakkoli otevřeného a pluralitního) politického hnutí.

Formát kurzu:

Semináře budou probíhat formou dvouhodinových debat uzavřeného a stálého okruhu lidí. Předpokládá se alespoň pasivní znalost anglického jazyka. Každý seminář bude otevřen příspěvkem ze strany vedoucího semináře, po němž bude následovat moderovaná diskuze nad tematickými texty.

Garanti kurzu:

Mgr. Jan Chmelíček, filozof a politolog

PhDr. Oto Novotný, filozof a politický analytik

Termíny:

Seminář se bude konat v celkovém počtu 9 setkání v období od října 2018 do června 2019. Setkání budou probíhat jednou měsíčně ve středu od 18.00 v kanceláři Masarykovy demokratické akademie (Hybernská 7, Praha 1). Termíny setkání jsou 17. 10., 14. 11., 12. 12. 2018  a 16. 1., 13. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5. a 19. 6. 2019.

Registrace:

Na kurz je stále možné hlásit přes e-mail registrace@masarykovaakademie.cz. Prosíme, k přihlášce připojte i několik vět, ve kterých popište, co vás na tématu nejvíce znamená. Kurz je zdarma.

Anotace kurzu:

Účelem tematického kurzu Objevování teorie sociální demokracie je přiblížit jeho účastníkům teoretické základy sociální demokracie jako autonomního (jakkoli otevřeného a pluralitního) politického hnutí. Tyto teoretické základy nejsou zcela samozřejmé. To lze označit vzhledem k faktu, že sociální demokracie patří k nejvlivnějším a nejúspěšnějším politickým hnutím západního společenství posledních 150 let za poněkud záhadný paradox.

Sociální demokracie se jako autonomní politické hnutí zrodila v letech 1870-1920. Na jejím zrodu se podílely nejrůznější emancipační koncepty, které nakonec ústily do jednoho myšlenkového proudu, pro který se v některých politicko-historických studiích ujal termín via media. Šlo o alternativu vůči na jedné straně ekonomickému liberalismu laisez-faire, který se snaží kapitalistické poměry teoreticky legitimizovat a prakticky konzervovat. A na straně druhé vůči revolučnímu marxismu, který usiluje o radikální revoluční přeměnu.

Úkolem projektu Objevování teorie sociální demokracie na půdě MDA bude tedy seznámit jeho účastníky s hlavními myšlenkami předních teoretických proudů „soutěžících“ o teoretickou legitimizaci sociální demokracie, ale i demokratické levice v širším smyslu. Potřebu „znovuobjevování” sociálnědemokratické teorie posiluje vzrůstající komplexnost společenských a civilizačních problémů v stále propojenějším globálním světě, jejichž řešení si od sociální demokracie žádá odpovídající stejně komplexní politickou strategii.

Semináře:

Přehled jednotlivých seminářů a jejich témat si můžete prohlédnout zde.