Kurz Mezinárodní migrace

Cíl kurzu:

Přední odborníci a odbornice na migraci z České republiky důkladně představí s vybranými příklady z Česka i ze světa fenomén mezinárodní migrace. Účastníci se tak seznámí s tím, co vlastně byla a je mezinárodní migrace, čím jsou tyto procesy podmíněny a jak konkrétně probíhají, co způsobují a ovlivňují a jak je lze či nelze regulovat.

Kurz se dostane za hranice mnohých mýtů, které jsou s migrací spojeny. Naopak zdůrazní její komplexitu a dynamický vývoj s důrazem na objasnění jeho sociokulturních, psychologických, ekonomických, demografických, geografických a enviromentálních aspektů.

Formát:

Semináře budou probíhat formou přednášek s následnou diskusí.

Garant kurzu:

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Termíny:

Kurz se bude odehrávat ve dvou částech v celkovém počtu 12 seminářů v termínech 5. října 2019, 2. listopadu 2019, 7. prosince 2019, 4. ledna 2020, 1. února 2020, 7. března 2020, 18. dubna 2020, 16. května 2020, 20. června 2020, 19. září 2020, 17. října 2020 a 21. listopadu 2020.

Registrace:

Na kurz je možné se předběžně přihlásit přes e-mail registrace@masarykovaakademie.cz.

Ochrana osobních údajů