Akademie sociální demokracie

Co je Akademie sociální demokracie?

Akademie sociální demokracie nabízí platformu pro intenzivní vzdělávání spojené s argumentačními a mediálními tréninky pro sociálnědemokraticky angažované lidi – pro nadějné sociálnědemokratické politiky a političky, pro pokrokové aktivisty a aktivistky. Jejím cílem je přispět k budoucím úspěchům sociálnědemokratických politik v České a Slovenské republice v neposlední řadě jejich propojováním s prostředím evropské sociální demokracie a hnutími občanské společnosti. Na Akademii sociální demokracie spolupracují Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České a Slovenské republice, Masarykova demokratická akademie a Institut Analýzy-Stratégie-Alternativy.

Akademie přináší klíčové poznatky o sociální demokracii a zprostředkovává její základní hodnoty a aktuální politiky na česko-slovenské i globální úrovni tak, aby se získané vědomosti v kombinaci s praktickými dovednostmi staly východiskem pro praxi. Přínos pro účastníky je tedy možné vidět na několika úrovních:

  • Přesvědčivost na základě učení se pro praxi
  • Prohloubení argumentačních schopností v konfrontaci s aktuálními politickými výzvami zprostředkované renomovanými osobnostmi z akademické, politické a neziskové sféry
  • Profesionální příprava politických textů, projektů a jejich mediálně účinné prezentace
  • Mezinárodní kontakty a síťování

Naše nabídka pro vás

Akademie probíhá ve formě šesti víkendových škol, kdy každý víkend hostí jiné město z České nebo Slovenské republiky. Jejich účelem je zprostředkování prakticky uchopovaných poznatků pro úspěšné zvládnutí sociálnědemokratické agendy ve 21. století. Program je naplánován pro práci v malých skupinách s celkovým počtem čtyřiadvaceti účastníků (12 z České a 12 ze Slovenské republiky). Zkušení lektoři a lektorky Akademie, mezi kterými nechybějí bývalí i současní politici a političky české, slovenské i evropské sociální demokracie, kladou důraz na rozvoj schopností a zručností, ne jen teoretických znalostí účastníků. Program probíhá vždy od pátku od večera (17 hodin) do brzkého nedělního odpoledne (14 hodin). Akademie se koná třikrát v České a třikrát ve Slovenské republice. Akademie je postavena na interaktivním přístupu a zprostředkování praktických zkušeností, součástí programu jsou proto i pravidelná setkání s úspěšnými protagonisty evropského sociálnědemokratického hnutí.

Absolventi projektu dále získají možnost zapojit se do celoevropské sítě sociálnědemokratických politiků (Alumni program Akademie).

Co si z ASD odnesu?

Absolventi Akademie ukončí projekt vybaveni argumentačními schopnostmi a zručnostmi, solidní orientací v důležitých socioekonomických problémech a sociálnědemokratických odpovědích na ně. Pro úspěšné absolvování Akademie je proto nutná účast na všech šesti víkendových školách. Předpokládá se i pravidelná domácí příprava. Během jedné ze závěrečných částí Akademie budou účastníci také prezentovat esej na některé z probíraných témat.