Kurz Rozvoj lidské společnosti ve století klimatické změny. Koncepty, řešení, nejistoty

Klimatická změna se teprve nedávno dostala do popředí zájmu lidí, médií i politiky. Nejste si jisti, že rozumíte argumentům, které v často emocionálních debatách padají? Co víme a co nevíme o budoucích dopadech změn klimatu na lidskou civilizaci? Jak souvisí s dalšími problémy životního prostředí? A jaké máme možnosti na ni reagovat? Pronikněte s námi pod povrch klimatické změny, zásadního problému dnešní společnosti. 

Klimatická změna vyčuhuje ze škatulky environmentálních problémů, které lze snadno vyřešit novými technologiemi, několika regulacemi a většími státními výdaji. Její kořeny sahají k průmyslové revoluci a k základním postulátům našich ekonomických teorií, její hrozba může znamenat rozklad lidské civilizace jako globalizovaného celku a zásadní změny ve fungování přírodních procesů, na které jsme byli zvyklí tisíce let. V kurzu se budeme věnovat příčinám a možnostem řešení současného stavu, hlavně ze společenskovědní perspektivy – ekonomické, politické, sociologické nebo mezinárodně vztahové. V kurzu probereme různé myšlenkové směry a konkrétní opatření v podobě, jak jsou v současnosti navrhována a diskutována (včetně otázek ohledně jejich fungování, které zůstávají nezodpovězeny) a získáme tak aspoň částečný vhled do budoucnosti nejbližších dekád, kdy se fungování lidské společnosti bude muset výrazně změnit.

Jak to vypadalo posledně

Program
  • Současná situace: predikce, hrozby, rozlévání nestability
  • Změna klimatu jako holistická výzva: úvod do provazeb mezi státy, vědními obory, společností a přírodou
  • Selhávající trhy: úvod do ekonomie změny klimatu
  • Ekonomické nástroje: protržní regulace, internalizace externalit, ekonomické politiky
  • Role institucí: nové přístupy ke státní správě, spolupráce se soukromým sektorem na vývoji inovací a transformaci společnosti
  • Různá pojetí udržitelného rozvoje: co přesně je rozvoj a co přesně je udržitelné?
  • Mezinárodní (ne)spolupráce: asymetrie mezi globálním Severem a Jihem
  • Na pomezí trhu a politiky: aktivní spotřebitelé a politicky angažované korporace
  • Budoucnost demokracie: decentralizace, prostředky radikální demokracie, energetická demokracie
  • Vize budoucnosti: scénáře, lišící se pohledy, meze naší představivosti
Harmonogram

Kurz obsahoval 10 seminářů, které probíhaly jednou týdně v úterý od 18.00. Semináře probíhaly online. I s diskusí trvaly 90 minut.

Garanti / Přednášející

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA

Od září 2019 je ředitelkou Hnutí DUHA, kde je zodpovědná za strategický rozvoj organizace a kampaní k uhlí, obnovitelným zdrojům energie, odpadům či obnově lesů. Předtím pracovala jako ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky, kde vedla přípravu vládní rozvojové strategie Česká republika 2030. Vystudovala Evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a politiky životního prostředí na London School of Economics. 

 

Ondřej Kolínský, ekonom a pedagog na VŠE a ČVUT 

Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově a Tilburg Universiteit. Zabýval se místním udržitelným rozvojem v agenturách OSN v Kosovu a Dominikánské republice, na Úřadě vlády ČR a ve výzkumu. V současnosti působí jako pedagog na ČVUT a VŠE, kde nyní dokončuje disertaci o možnostech přechodu ČR na nízkouhlíkovou ekonomiku.