21

Červen

0

Prof. Kindlmann: Příroda místo peněz. Zpráva OSN o biodiverzitě a její důsledky pro ČR

Masarykova demokratická akademie

Vody debaty o klimatické změně rozčeřila na začátku května Zpráva mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) o stavu globální populace rostlin a živočichů. Ze zprávy krom dalších zjištění vyplývá, že pokud lidé výrazně nezmění způsob života, budeme čelit 6. velkému vymírání, které bude osudné až milionu živočišných a rostlinných druhů.

Pozvali jsme proto prof. Pavla Kindlmanna z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který je jedním ze dvou českých spoluautorů zprávy, aby nám ji představil, shrnul, jak taková zpráva vzniká a aby nám řekl o důsledcích, které má pro Českou republiku. S čím se u nás potýkáme za problémy, pokud jde o biodiverzitu? Co bychom měli dělat?

Prezentaci z přednášky si můžete prohlédnout zde.

 

Níže si můžete pustit audio i video záznam přednášky a prohlédnout si fotografie z akce:

 

 

 

Kindlmann: Příroda místo peněz. Zpráva OSN o biodiverzitě