12

Červenec

0

Zaorálek: Se zvonečkem do jámy lvové

Masarykova demokratická akademie

Už dříve mě znepokojilo vyjádření ministra Mikuláše Beka, že roli vlády v průběhu našeho předsedání EU vidí zejména v tom, nepřekážet a úředníkům to nekazit. Sám sebe degradoval jen na mluvčího, který oznamuje dohodnuté vládní kroky.

O moc lépe nevyznívá ani jeho poslední vyjádření, že na jednáních bude hlavně držet zvoneček, kterým bude oddělovat začátky a konce jednotlivých vystoupení. Jako by naši ministři volali: „Nebojte se nás, jsme připraveni nechat se vést za ruku.“

Pěkným dokladem je výstavka, kterou Bek otevřel v Litomyšli pod titulem „Dospěli jsme v EU“. Snad nejsem sám, kdo se cítí dotčen takovou chudáčkovskou rolí žáka ve škole, který chce především prokázat, že na výuku stačí a není pátým kolem u vozu.

České předsednictví začalo a z prázdných frází našich představitelů je zřejmé, že vůbec netušíme, co si s ním počít. Hlavně doufáme, že to nějak přežijeme. Přitom to, co nás čeká, může být větší mela, než s jakou se před námi potýkala Francie.

Je možné, že se krok po kroku blížíme k hranicím vířícího maelstromu. Moskva se zřejmě chystá přerušit dodávky plynu do Evropy. Určitě to udělá dřív, než se nám podaří naplnit zásobníky. Dávná Putinova strategie je rozklížit Evropu a postrčit ji k rozpadu. Jestliže jsme si za léta vybudovali strategickou závislost na dodávkách z Ruska, nejsme schopni udělat otočku za pár měsíců.

Udělení kandidátského statusu Ukrajině nás na chvíli sjednotilo. Byl to krok zásadní, ale význam je především symbolický. Cesta dál je nejasná. Nevíme, kdy skončí válka, jestli to bude mír, nebo pouze příměří. Nevíme, kdy bude mít Ukrajina příležitost ukázat, že dokáže zvládnout boj s dosavadní ohromnou korupcí, potlačit roli oligarchů a jejich vliv na parlament, média i justiční systém. Kdyby se jí podařilo, co se zdálo dosud nepředstavitelné, a kdyby se skutečně otevřela cesta k rozšiřování EU, nepochybně by mu musela předcházet reforma dosavadního fungování Unie.

Náš úkol během předsednictví bude konkrétnější a enormně těžký. Evropská komise jistě kvůli pomoci Ukrajině navrhne otevřít rozpravu o finančních rámcích EU. Zároveň navrhne vytvoření fi nančního nástroje, do kterého bychom si na trzích půjčili další prostředky na rekonstrukci Ukrajiny.

Tyto návrhy skoro jistě tvrdě narazí u řady především severských zemí. Těžko se smiřovaly s bezprecedentním krokem v průběhu epidemické krize, kdy jsme si společně půjčili peníze na postcovidové zotavení, které budeme splácet až do roku 2050. Tehdy bylo řečeno, že je to naprosto výjimečný krok a nebude se opakovat.

Dopracovat se jakékoliv dohody do konce roku bude složité. Přitom najít peníze pro rekonstrukci Ukrajiny v situaci hrozící evropské recese a rostoucího zadlužení států bude zatrápený úkol.

A pak je tu Zelený úděl, jenž nás nesmí rozdělit stejně, jako nás v době covidu dělila do dvou nesmiřitelných táborů protiepidemická opatření. Žluté vesty ve Francii ukázaly, že se snadno do našich ulic mohou vrátit bitky. Zelený úděl nesmí být tak sociálně perverzní, jako bylo naše domácí rušení superhrubé mzdy a následné snižování daně z příjmu ve prospěch těch nejbohatších. Dnes v Evropě rostou ceny energie, které se odtrhly od nabídky a poptávky, protože je žene pouze politika – vedle války také systém obchodování s emisními povolenkami. S tím musíme něco dělat.

Podobný problém představuje norma Euro 7 v autoprůmyslu. Zvýší se náklady na výrobu aut tak, že nakonec i malé vozy se spalovacími motory začnou být drahé a nedostupné. Přitom na luxusní velké elektromobily budou mít ti bohatší slevu. Taková politika by též byla sociálně zvrácená. Je třeba jednat dřív, než zaplápolá oheň na střeše.

Úspěch našeho předsednictví se nepozná podle toho, že je nějak přežijeme, ale že využijeme možnosti ovlivnit rozhodování v zásadních věcech. To však předpokládá mít jasno v pozicích, které budeme zastávat. V tom nám žádný Bekův zvoneček nepomůže, i kdyby byl kouzelný.

Komentář Lubomíra Zaorálka původně vyšel v deníku Právo v pondělí 4. července 2022.