Stropnický

Stropnický: Zleva tanky?

Michéa
Stropnický
Tajnosti levice
Matěj Stropnický na stránkách Tvaru pokračuje v diskusi nad esejí Jeana-Claudea Michéy Tajnosti levice, kterou MDA vydala v českém překladu.
Více