rasismus

Jelínek: Slovu svobodu, Maříkové karanténu

Jelínek
Maříková
rasismus
SPD
Karla Maříková sice mluví jako rasistka, ale jelikož je poslankyní, je skutečně sporné, zda by měla být za trestný čin podněcování k nenávisti stíhána. Na místě je ovšem v každém případě její společenské odsouzení.
Více