PSEC 2019

Evropský pilíř sociálních práv upozornil na problémy EU, jejich řešením ale není

EU
PSEC 2019
Deník Referendum přinesl zprávu z Prague Social Europe Conference 2019. Evropský pilíř sociálních práv coby právně nezávazný soubor doporučení není s to přispět k řešení problémů, které rozdělují Evropskou unii. Nemá-li být jen cárem papíru, je třeba jeho principy promítnout do primárního evropského práva.
Více

PSEC 2019: Dvoudenní setkání expertů a politiků bude hledat odpovědi na výzvy digitalizace

digitalizace
EU
PSEC 2019
Na Deníku Referendum vyšla zpráva o blížícím se třetím ročníku mezinárodní konference Prague Social Europe Conference. Ten se letos zaměří na téma sociální soudržnosti v době digitalizace. Politici a odborníci budou diskutovat o dopadech automatizace na trh práce a nezbytné revizi sociálních systémů.
Více