Michéa

Stropnický: Zleva tanky?

Michéa
Stropnický
Tajnosti levice
Matěj Stropnický na stránkách Tvaru pokračuje v diskusi nad esejí Jeana-Claudea Michéy Tajnosti levice, kterou MDA vydala v českém překladu.
Více

Drulák, Keller: Proč konzervativní socialismus?

Drulák
Keller
Michéa
Tajnosti levice
Petr Drulák s Janem Kellerem pokračují v debatě nad esejí Tajnosti levice, kterou sám Drulák pro MDA přeložil.
Více