dělnická píseň

Plocek: Píseň jako protest a obžaloba a … naděje?

dělnická píseň
Německo
Plocek
Výročka MDA
"Německá dělnická píseň je symbolem nejen boje za lepší životní podmínky a respektu k člověku, ale také představuje kulturní plod té vrstvy německé společnosti, která nebyla sužována jenom primitivním kapitalismem, ale byla později pronásledována." O její historii pojednává Jiří Plocek ve svém článku uveřejněném v naší výroční zprávě za rok 2022.
Více