Rozhovor Anny Kárníkové s Markétou Zandlovou na fóru Meltingpot

Změňme sebe, ne klima

Akce již proběhla 07. 12. 2020 v 20:00

Jak vypadá společnost, která přežije změnu klimatu? To je zásadní otázka, která se nám dnes klade. Ve spolupráci s debatním fórem Meltingpot na ni budeme hledat odpověď v online debatě v pondělí 7. prosince od 20.00. Hosty budou ředitelka Hnutí DUHA Anna Kárníková a sociální antropoložka Markéta Zandlová.

Proč na změnu klimatu, o kterém dlouho víme a stále více nás ohrožuje, neumíme reagovat? Proč se nestačí spolehnout na úsporné žárovky a třídění odpadu? Jak spolu souvisí změna klimatu a osvícenství? A co nám sociální vědy mohou říci o ochraně klimatu?

Markéta Zandlová (Mgr., PhD.) je sociální antropoložka. Vyučuje na Fakultě humanitních studií UK a je hlavní řešitelkou interdisciplinárního projektu Příběhy sucha (TAČR). Dlouhou dobu se věnovala antropologii hranic a rovněž studiu vytváření sociálních identit, specificky identit etnických. V posledních letech se ve svém výzkumu zaměřuje na problematiku sociálních aspektů klimatické krize a sleduje, jak česká společnost reaguje na proměny socio-přírodního prostředí v důsledku narůstajícího sucha. Současné koncepty environmentální antropologie propojuje s analýzou infrastrukturních sítí a systémů vědění. Důležitá je pro ni interdisciplinarita, proto úzce spolupracuje s badateli z oblasti přírodních věd.

Anna Kárníková (PhDr.) je od září 2019 ředitelkou významné ekologické organizace Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. V neziskovém sektoru působí od roku 2018 (2018-2019 vedla Centrum pro dopravu a energetiku). V letech 2014-2017 vedla na Úřadu vlády Odbor pro udržitelný rozvoj, který zajišťoval koordinaci napříč resorty v agendě udržitelného rozvoje. Se svým týmem připravila rozvojovou strategii Česká republika 2030. Věnuje se propojení environmentálních a sociálních témat. Studovala na Univerzita Karlově v Praze (Evropská studia) a London School of Economics and Political Science (Politiky životního prostředí).

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ