Slavnostní shromáždění ke 100. výročí založení DSAP

Za Československo! Za demokracii! Volte DSAP!

Akce již proběhla 15. 09. 2019 v 14:00

Za demokracii! Za Československo! Volte DSAP!

#100letDSAP

 

Ve spolupráci se Seliger-Gemeinde a zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR vás zveme 15.–16. září do Teplic, kde proběhne slavnostní setkání u příležitosti 100. výročí od založení Německé sociálnědemokratické strany dělnické v Československé republice (DSAP) v teplických Trnovanech. Mezi hosty setkání přivítáme ministra zahraničních věcí ČR a místopředsedu ČSSD Tomáše Petříčka, místopředsedkyni německé SPD a členku bavorského sněmu Nataschu Kohnen, spolkového předsedu Seliger-Gemeinde, nástupnické organizace DSAP, Albrechta Schlägera nebo vedoucí kanceláře Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR Anne Seyfferth a ředitele Masarykovy demokratické akademie Vladimíra Špidlu.

 

!Registraci na akci naleznete na konci stránky.

 

PROGRAM

Neděle, 15. 9.

14.00: Tematická vycházka sociálně demokratickými Teplicemi s Thomasem Oellermannem, hotel Panorama (U Panoramy 2959, Teplice)
18.00: Promítání originálních filmů z dějin DSAP, úvodní slovo Thomas Oellermann, gymnázium Teplice (Československých dobrovolců 530/11, Teplice)

Pondělí, 16. 9.

10.00: Položení květin na hrob Josefa Seligera, prvního předsedy DSAP, hřbitov Bystřany, proslov Dr. Helmut Eikam (U hřbitova, Bystřany)
11.00: Proslovy na místě založení DSAP, bývalý Hotel Imperator, Teplice (U Červeného kostela 12, Teplice)
11.30: Slavnostní shromáždění „100 let DSAP“ (Restaurace Městské sály, Emilie Dvořákové 281/2, Teplice)

Albrecht Schläger, spolkový předseda Seliger-Gemeinde
Natascha Kohnen, členka bavorského sněmu, místopředsedkyně SPD, předsedkyně SPD v Bavorsku
Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR, místopředseda ČSSD
Anne Seyfferth, vedoucí kanceláře Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze
Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie

Čtvrtek, 26.9.

17.00: Tematická procházka po stopách DSAP v Praze s Thomasem Oellermannem (Masarykovo nádraží, hlavní vstup, Havlíčkova ul.)

 

Facebooková událost je zde.

 

100 LET PRO MÍR A SVOBODU – 100 LET DSAP

Na konci srpna 1919 byla v teplických Trnovanech v bývalém hotelu Imperator založena Německá sociálnědemokratická strana dělnická v Československé republice (DSAP). Chápala se jako zastánkyně tří a půl milionů Němců v Československu a byla následnickou organizací celorakouské sociální demokracie.

Během působení svého prvního předsedy Josefa Seligera obhajovala DSAP nejprve právo lidu na sebeurčení a požadovala připojení německých oblastí Československa k Rakousku. Od poloviny roku 1919 se ale DSAP přetvořila ve stranu ochotnou a plně připravenou spolupodílet se na osudu státu. Stala se důležitým pilířem demokratického zřízení první Československé republiky.
Ve spolupráci s československými sociálními demokraty se od roku 1929 také podílela na vládě. Byla rozhodným nepřítelem nacionálního socialismu a jeho přívrženců mezi Němci v Československu.

Do roku 1938 se DSAP hlásila k demokracii a k Československé republice. Byla tak jedinou německou stranou, která Československu a demokracii zachovala věrnost. Spolu s československými sociálními demokraty byla připravena bránit republiku. Za to musela spousta německých sociálních demokratů a demokratek trpět ve vězení, mnozí byli povražděni nacisty a jen některým se podařilo uniknout do exilu.

Po válce čekalo sudetoněmecké sociální demokraty i přes jejich věrnost Československu vysídlení. Ve Spolkové republice se jich pak mnoho začalo angažovat v Sociálně demokratické straně Německa (SPD) a zasazovat se, jako například poslední předseda DSAP Wenzel Jaksch, o novou východní politiku. Aby byl jejich hlas lépe slyšet, byla v roce 1951 založena Seliger-Gemeinde, která dodnes usiluje o upřímný a důvěrný česko-německý dialog zaměřený na budoucnost.

Právě založení DSAP připomene slavnostní setkání a doprovodné akce, které připravila Seliger-Gemeinde ve spolupráci s pražskou kanceláří Friedrich-Ebert-Stiftung a českým sociálně demokratickým politickým institutem Masarykovou demokratickou akademií.

 

 

 

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ