Přednáška MDA v Mnichově Hradišti

Velké rozvojové záměry a jejich vliv na území

Akce již proběhla 02. 04. 2019 v 18:00

Průmyslové zóny, logistické a skladové areály, nákupní centra… Jak kvalitně plánovat rozvojové záměry? Jak vyhodnocovat jejich potenciální rizika a předcházet negativním vlivům na okolí?

Zveme vás na další veřejnou přednášku Masarykovy demokratické akademie v Mnichově Hradišti. Pozvání k debatě přijala urbanistka a specialistka na územní plánování Veronika Šindlerová. Přednáška s následnou debatou se bude konat v úterý 2. dubna od 18.00 ve Volnočasovém centru MH v Mnichově Hradišti (Zámecká 744). Vstup je volný. Facebookovou událost akce naleznete zde.

Každý rozvojový záměr klade nároky na území. Ty jsou tím větší, čím větší je plošný rozsah rozvojového záměru, čím vyšší jsou nároky na jeho dopravní obslužnost, na energie či vodu, čím více zaměstnává lidí. Velké rozvojové záměry, jakými jsou typicky průmyslové zóny, logistické a skladové areály, nákupní centra, ale rovněž velké obytné soubory, administrativní areály, či sportovní a zábavní centra, často zásadně promění charakter území, kde jsou umístěny a nezřídka ovlivňujíc své širší okolí i celé regiony. Při umísťování každého velkého rozvojového záměru do území je tak třeba dbát na kvalitní plánovací přípravu, na vyhodnocení všech potenciálních rizik a zaměřit se na návrh opatření pro přecházení možným negativním vlivům takového záměru.

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. je urbanistka, specialistka na územní plánování, dopravní plánování a regionální plánování, autorka řady územních plánů, změn územních plánů, aktualizací zásad územního rozvoje, územních studií, ale také realizací bytových a občanských staveb. Ve své územně plánovací praxi se dlouhodobě zabývá vyhodnocováním dopadů velkých rozvojových záměrů na území, a to z pohledu dopravy, obslužnosti území, napojení na sítě technické infrastruktury, zaměstnanosti, ale také z pohledu krajiny a vztahu k okolnímu osídlení. Je spoluautorkou certifikované metodiky Ministerstva dopravy ČR Metody prognózy generované dopravy velkými obchodními zařízeními. V roce 2017 zpracovala pro Královéhradecký kraj Studii územních dopadů rozvoje Průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovala v roce 2018 Metodiku vyhodnocení územních nároků velkých průmyslových zón.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ