Spolupracujeme na Inspiračním fóru na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava

V rytmu algoritmů: Abstraktní moc a její důsledky

Akce již proběhla 28. 10. 2020 v 20:30

 

Inteligentní technologie zasahují mnohem širší oblasti společnosti, než je továrna. Abstraktní algoritmy mají čím dál větší podíl na rozhodování o tom, co vidíme, a co si ve výsledku i myslíme. Čí zájmy za vývojem algoritmů stojí a jaký druh chování a potřeb algoritmy v lidech stimulují? Jak jimi budou dnešní společnosti ovlivňovány a jak k tomuto fenoménu přistupovat?

Masarykova demokratická akademie se poprvé podílí na Inspiračním fóru, které se koná v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava od 27. října do 6. listopadu. Stejně jako festival Ji.hlava bude i Inspirační fórum letos celé online – a všechny debaty tak budou přístupné zdarma.

Inspirační fórum se letos zaměřuje na šest základních témat. S námi se můžete ponořit do problematiky algoritmů, abstraktní moci a jejích důsledků. A na jakých debatách jsme se podíleli?

 

Data jako surovina 21. století

středa 28. 10., 20.30

V rozsáhlém digitálním prostoru tvoří jakési rozdělovníky digitální platformy, ať už jde o vyhledávač Google, sociální síť Facebook nebo tržiště Amazon. Za nimi stojící technologické firmy jsou zcela novým typem aktérů: jsou mimořádně silnými ekonomickými hráči a data, jež sbírají, jim dávají do rukou velkou, obvykle ale neviditelnou moc. Co si s novým rozložením sil v globální ekonomice a politice počnout? Jaké jsou možnosti politiky a spotřebitelů? Mohou vzniknout méně problematické alternativy?

 

Philip Staab – Profesor sociologie budoucnosti práce na Humboldtově univerzitě v Berlíně působící v projektu Einstein Center Digital Future (ECDF). Jako sociolog se zabývá otázkami technologické změny, práce, politické ekonomie a sociální nerovnosti.

Kateřina Smejkalová – Vědecká pracovnice u německého veřejného think-tanku Friedrich-Ebert-Stiftung a publicistka. Zabývá se zejména společenskými dopady technologií, prací a její budoucností, komentuje aktuální dění v Německu. Vystudovala germanistiku a politologii na Ruhr-Universität v západoněmecké Bochumi.

Ondřej Lánský – Sociolog a sociální teoretik Ondřej Lánský vede katedru občanské výchovy a filosofie na Pedagogické fakultě UK. Současně působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. V jarním semestru 2017 působil jako stipendista Fulbrightovy nadace na Rutgers University v New Jersey (USA).

Moderuje Patrik Eichler – Novinář a moderátor. Je zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie (MDA) a redaktorem dvouměsíčníku Listy. Působil také v Literárních novinách (2007–2009) a jako mluvčí ministra pro lidská práva (2016–2017). Věnuje se politické programatice, české a středoevropské politice.

 

 

Když algoritmy řídí práci

středa 4. 11., 18.30

S postupující digitalizací se proměňuje také vztah pracujících a technologií: Zatímco dříve lidé řídili stroje, v současnosti jsou čím dál tím častěji naopak sami technikou ovládáni. Především v případě platforem tzv. gig economy je práce koordinována, přidělována, odváděna a hodnocena s pomocí algoritmů. Jak velká změna to je? Jak na ni reaguje pracovní právo a sociální zabezpečení? Jaká pozitiva a úskalí má taková práce pro zaměstnance? Zůstane okrajovým fenoménem nebo se bude rozmáhat?

 

Šárka Homfray – Od roku 2017 působí na pozici právničky Odborového svazu státních orgánů a organizací. Kromě klasického pracovního a služebního práva se zabývá i genderovými aspekty světa práce nebo budoucností práce a pracovního práva. V těchto oblastech pravidelně publikuje.

Matěj Pohorský – Svými články pravidelně přispívá na českou sociální síť pro investory Warengo, kde mimo jiné sdílí i svou dvouletou osobní zkušenost jakožto řidič Uberu. Zabývá se proměnou trhu s přepravními službami po příchodu této společnosti, jeho legislativním zakotvením a nabízí interní vhled do fungování tohoto nadnárodního kolosu.

Joanna Bronowicka – Socioložka na Evropské univerzitě Viadrina. Věnuje se výzkumu technologií, jejich dopadů na mocenské vztahy na pracovišti a způsobu, jakým pracovníci digitálních platforem odolávají digitální kontrole. Joanna žije v Berlíně a angažuje se také v politice na půdě nové polské levicové strany Razem a nadnárodního hnutí Diem25.

Moderuje Kateřina Smejkalová – Vědecká pracovnice u německého veřejného think-tanku Friedrich-Ebert-Stiftung a publicistka. Zabývá se zejména společenskými dopady technologií, prací a její budoucností, komentuje aktuální dění v Německu. Vystudovala germanistiku a politologii na Ruhr-Universität v západoněmecké Bochumi.

 

 

Abstraktní dramaturgové demokracie

čtvrtek 5. 11., 20.30

Technologie přináší zásadní změny do naší společnosti, mohou znamenat pokrok i riziko. Dotýkají se všech oblastí našeho života, mj. i té politické. Političtí aktéři je mohou na jedné straně využít k posilování demokratických procesů a postupů, na straně druhé lze pomocí technologií jednoduše prosazovat antidemokratické populistické síly. Jak moderní technologie ovlivňují nás a naši politiku, jaké jsou přínosy i hrozby a úskalí a jakých příležitosti bychom měli využít.

 

Úvodní řeč

Harald Katzmair – Zakladatel a ředitel FASresearch a přední odborník v oblasti aplikované analýzy sociálních síti se zaměřením na analýzu mocenských vztahů, inovací a strategických situací. Jako sociolog, filozof managementu a podnikatel využívá svých znalostí sociálních sítí a teorie resilience k vytváření nových strategií a rozhodovacích procesů.

Hosté

Dita Malečková – Vystudovala filosofii a informační vědu na Univerzitě Karlově. V letech 2009-2019 působila na Studiích nových médií FF UK, kde přednášela o současné filosofii, vizuální kultuře, umění a nových médiích. Od roku 2019 pracuje s neuronovými sítěmi (projekty Digitální filosof, Digitální spisovatel).

Jakub Kalenský – Pracuje jako senior fellow v Digital Forensic Research Lab (DFRLab) think tanku Atlantic Council v České republice. Svou činností, která sestává z publikování článků a studií, poskytování rozhovorů, veřejného vystupování a informativních schůzek s evropskými vládními úředníky a novináři, se pokouší zvýšit povědomí o prokremelských dezinformačních kampaních. V letech 2015 až 2018 působil v expertní skupině Evropské unie East StratCom Task Force, kde měl v kompetenci potírání dezinformací. Vystudoval filozofii a ruský jazyk a literaturu.

Moderuje Petr Koubský – Publicista, analytik informačních a komunikačních médií a pedagog. Napsal a přeložil několik knih o IT, učí na VŠE a FF UK. Pracoval postupně jako programátor, pak v Softwarových novinách, byl šéfredaktorem časopisu Inside, ředitelem iCollege a vydavatelem webového magazínu 067.

 

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ