Přednáška ředitele NP Šumava Pavla Hubeného v rámci série

Šumava: Co nám přinesla divočina

Akce již proběhla 20. 02. 2020 v 18:00

Pozor, změna místa! Přednáška se bude konat v prostorách Masarykovy demokratické akademie v Hybernské 7, Praha 1 (1. patro, vchod přes recepci). Děkujeme za pochopení.

Národní parky jsou jednou z důležitých složek udržitelného rozvoje. Rozhodli jsme se je proto v přednáškovém cyklu jednotlivě představit. Začínáme národním parkem, který už několikrát zásadně rozvířil celospolečenskou debatu – Šumavou. Naším prvním hostem bude ředitel NP Šumava Pavel Hubený, který v přednášce Národní parky ČR: Šumava: Co nám přinesla divočina představí, jak se příroda chová, když jí necháme volnou ruku.

Přednáška s následnou diskuzí se bude konat ve čtvrtek 20. února 2020 od 18.00 v prostorách Masarykovy demokratické akademie (Hybernská 7, Praha 1). Prosíme vás o potvrzení účasti pomocí formuláře níže na stránce. Vstup je zdarma.

A o čem bude Pavel Hubený mluvit?

Uvolňování přírodních procesů v území, které bylo do té doby považováno za hospodářské a kulturní, bylo v Národním parku Šumava spojeno s mnoha konflikty. Nejen, že tu byl střet sociálně-kulturní povahy na téma, proč by divočina měla být lepší než naše hospodaření a čím se budou lidé v divočině živit, ale byl tu i střet odborný, spojený s predikcemi ekosystémových kolapsů, s riziky odchylných trendů vývoje s nepředvídatelnými efekty. Plocha území postupně opouštěná hospodářskými zásahy se ale přesto pozvolna zvětšovala, a díky výše popsaným konfliktům byly podrobně monitorovány i projevy přírodních procesů. Výsledky tohoto monitoringu nakonec vedly k překvapivým zjištěním. Například, že se kalamitně gradující populace lesních škůdců dokáží samy vrátit do základního stavu, že s uvolněním přírodních procesů dochází ke změnám v druhové rozmanitosti, a to změnám spíše pozitivním, než negativním, že procesy samovolné obnovy složek ekosystémů mohou být rychlejší, než se dosud považovalo za možné, že došlo ke zvýšení rozmanitosti struktur ekosystémů, půdního prostředí, zvýšení vodní retence v území, nebo že došlo po epizodickém zhoršení kvalit povrchových vod k jejich rychlé regeneraci.

Těšíme se na vás!

 

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ