Olomouc, prosinec 2017 – květen 2018

SEMINÁŘE: Moderní město II: kurz o urbanismu a územním plánování

Až do 26. listopadu 2017 je možné se hlásit na druhý ročník vzdělávacího kurzu o urbanismu a územním plánování „Moderní město. Jak vytvořit dobré místo k životu“, který pořádá Masarykova demokratická akademie, z. s. ve spolupráci s Civipolis o. p. s. Kurz bude probíhat od prosince 2017 do května 2018 v Olomouci. Během šesti odborných seminářů budou probrána témata jako územní plánování, dostupné bydlení, veřejná prostranství, rozvoj strukturálně postižených regionů, doprava či udržitelnost měst. Jako přednášející se mj. představí expremiér Vladimír Špidla, prof. Karel Maier z ČVUT, krajinářská architektka Radmila Fingerová z Olomouce či Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě. Kurz je určen pro zastupitele/ky, radní, úředníky/ice a další lidi odpovědné za rozvoj měst. Bude ale přínosem i pro laiky, kteří se s danými tématy chtějí hlouběji seznámit. Účastnický poplatek činí 2 500 Kč za celý kurz. Semináře se budou konat vždy druhou sobotu v měsíci od 9.30 do 14.00 na FF UPOL. Zájemci se mohou přihlašovat na e-mail akalalova@masarykovaakademie.cz. Program kurzu a anotace jednotlivých seminářů najdete zde.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ