online debata nad výzkumy o štěpících liniích v obou zemích

Různé světy české a německé společnosti

Akce již proběhla 23. 11. 2021 v 19:30

🇩🇪 für deutsch scrollen Sie nach unten 🔽

Jak se různé postojové skupiny v české společnosti vztahují ke klíčovým tématům současnosti? To popisuje studie Jedna společnost – různé světy, kterou jsme vydali v červnu tohoto roku spolu se Zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR a STEMem. Inspirovali jsme se přitom výzkumem Hledání ztraceného dialogu berlínské centrály Friedrich-Ebert-Stiftung.

Oba výzkumné týmy se nyní sejdou v úterý 23. listopadu od 19.30 k online debatě nad tím, v čem je polarizace v obou zemích podobná a v čem se Česko a Německo z hlediska štěpících linií liší. Zodpovězení těchto otázek může být vodítkem pro vysvětlení některých neporozumění mezi oběma zeměmi i evropským Východem a Západem obecně – ale také podnětem ke společnému řešení totožných výzev.

Akce bude tlumočená do češtiny a bude probíhat online. Sledovat ji budete moci v Zoomu a živě na Facebooku. O registraci prosíme zde: https://www.fesprag.eu/index.php/2021_2311/

 

Program

19:30–19:40: Přivítání a úvodní slovo

Urban Überschär, ředitel Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice
Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie

 

19:40–21:00: Debata nad poznatky a závěry obou výzkumů

Martin Buchtík, ředitel STEM, spoluautor české studie
Jakub Eberle, výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů
Jana Faus, ředitelka think-tanku pollytix, spoluautorka německé studie
Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice, spoluautorka české studie

moderace: Tomáš Samek, antropolog

 

🔽🇩🇪🔽

 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag zusammen mit dem Think-tank Masarykova demokratická akademie und dem Meinungsforschungsinstitut STEM veröffentlichten im Juni 2021 die Studie Eine Gesellschaft – unterschiedliche Lebenswelten, die beschreibt, wie sich einzelne Einstellungsgruppen in der tschechischen Gesellschaft zu den Schlüsselthemen der Gegenwart beziehen. Inspirieren lassen haben sie sich dabei von der Analyse Die Suche nach dem verlorenen Dialog der Berliner Friedrich-Ebert-Stiftung.

Beide Forschungsteams kommen nun zu einer Debatte darüber zusammen, worin sich die Polarisierung in beiden Ländern ähnelt und worin sich Tschechien und Deutschland mit Blick auf die Spaltungslinien unterscheiden. Die Beantwortung dieser Fragen kann Hinweise zur Erklärung einiger Differenzen zwischen beiden Ländern, wie auch möglicherweise dem europäischen Osten und Westen im Allgemeinen liefern – aber auch Anhaltspunkte für die gemeinsame Lösung geteilter Herausforderungen.

Die Veranstaltung wird online stattfinden. Fürs Dolmetschen ins Deutsche ist eine Registrierung notwendig, um die wir bitten unter https://www.fesprag.eu/index.php/2021_2311/

 

Programm

19:30–19:40: Begrüßung und Einleitung

Urban Überschär, Leiter der Vertretung der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Tschechischen Republik
Vladimír Špidla, Leiter von Masarykova demokratická akademie

 

19:40–21:00: Debatte über die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen beider Studien

Martin Buchtík, Direktor von STEM, Mitverfasser der tschechischen Studie
Jakub Eberle, Forscher am Institut für Internationale Beziehungen
Jana Faus, Geschäftsführerin des Think-tanks pollytix, Mitverfasserin der deutschen Studie
Kateřina Smejkalová, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung, Vertretung in der Tschechischen Republik, Mitverfasserin der tschechischen Studie

Moderation: Tomáš Samek, Anthropologe

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ