Online debata u příležitosti českého vydání studie o digitálních platformách

Regulace strážců obsahu na internetu

Akce již proběhla 25. 11. 2021 v 11:00

Zveme vás na představení českého překladu studie Justina Nogaredeho “Regulace strážců obsahu na internetu” o vlivu a podstatě digitálních platforem, deficitech dosavadních pokusů o regulaci i možnostech regulace do budoucna.

Překlad studie jsme pro vás připravili se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR. Studii představíme online ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 11.00 na našem Facebooku. Po registraci se můžete připojit pomocí Zoomu. Jak na Facebooku, tak v Zoomu bude dostupné simultánní tlumočení z angličtiny.

Digitální platformy jako je vyhledávač Google či tržiště Amazon se během krátké doby staly důležitými strážci přístupu k internetovému obsahu. Mají tak velkou moc jak nad uživateli a uživatelkami, tak nad poskytovateli služeb, kteří se stali na jejich zprostředkování závislí. Tato moc se však dosud adekvátně neodráží v jejich regulaci.

Studie nazvaná „Regulace strážců internetového obsahu“ výzkumníka Justina Nogaredeho z bruselského think-tanku Foundation for European Progressive Studies popisuje, v čem nový fenomén digitálních platforem a jejich vliv spočívá, jaké jsou deficity dosavadních pokusů o regulaci i co by se v této oblasti mělo dělat do budoucna. Srdečně zveme na debatu při příležitosti představení jejího českého překladu.

 

Program

11:00–11:05

Přivítání a úvod

 

11:05–11:25

Představení hlavních tezí publikace

Justin Nogarede, Foundation for European Progressive Studies

 

11:25–11:35

Komentář z českého pohledu

Jan Vobořil, nezisková organizace Iuridicum Remedium

 

11:35-12:15

Debata

Moderace: Kateřina Smejkalová, Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ