#PSEC2019

Prague Social Europe Conference 2019: Sociální soudržnost v době digitalizace

Akce již proběhla 28. 02. 2019 v 16:00

#PSEC2019

Masarykova demokratická akademie, zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR a Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS) společně pořádají v Praze, v centru Evropy, třetí ročník mezinárodní konference na vysoké úrovni Prague Social Europe Conference, která je prostorem pro diskuzi o možných cestách k posílení evropské integrace v sociální oblasti. Tento rok se konference bude konat 28. 2. – 1. 3. 2019 Černínském paláci (Loretánské nám. 5, Praha).

Letošní ročník Prague Social Europe Conference s podtitulem Sociální soudržnost v době digitalizace se zaměří na kroky nezbytné k hladkému zvládnutí probíhajícího procesu digitalizace v programové i praktické rovině. Digitalizace zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje modernizaci vzdělávacích a sociálních systémů. Implementace Evropského pilíře sociálních práv vyžaduje ucelený přístup, který sjednotí národní a evropské legislativy a přinese sociální práva a ochranu lidem v atypických a nových formách zaměstnání. Předmětem debaty bude také zajištění finančních zdrojů Evropské unie a národních států, které umožní prosazení účinné sociální politiky v celé Evropě.

Pozvání na konferenci přijali:

László Andor, seniorní spolupracovník FEPS a bývalý evropský komisař

Sacha Garben, profesorka evropského práva na College of Europe

Björn Hacker, Univerzita pro Hospodářství a Techniku Berlín

Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničních věcí ČR

Maria João Rodrigues, předsedkyně FEPS & místopředsedkyně skupiny S&D v Evropském parlamentu

Josef Středula, předseda ČMKOS

a další

Program: Program_PSEC2019_cz

Konference je po předchozí registraci volně přístupná. Záštitu nad konferencí převzal ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček.

Registrujte se, prosím, pomocí níže uvedeného formuláře do 25. 2. 2019. EDIT: Kapacita konference je již naplněna.


#PSEC2019

The Masaryk Democratic Academy, the Czech representation of the Friedrich-Ebert-Foundation and the Foundation for European Progressive Studies are jointly launching this high-level gathering in Prague, at the centre of Europe, to reflect about potential avenues to enhance European integration in the social sphere. This year the Conference will take place in 28. 2. – 1. 3. 2019, Černínský palác (Loretánské nám. 5, Prague).

This third edition of the Prague Social Europe Conference will focus on the European actions, in terms of politics and policies, which are needed to properly manage the on-going digitalisation process that is transforming labour markets and also requiring updates in the education and welfare systems. The implementation of the European Pillar of Social Rights needs a coherent approach that keeps together national and European legislation providing rights and social protection to atypical and new form of employment. Among other matters, also the financial backing from EU and national resources to uphold social outcomes all across Europe will be a subject of debate.

Our invitation accepted, among others:

László Andor, Senior Fellow, FEPS and Former European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

Sacha Garben, Permanent Professor of EU Law, College of Europe

Björn Hacker, HTW – University of Applied Science Berlin

Danuše Nerudová, Rector, Mendel University in Brno

Aleš Chmelař, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic

Maria João Rodrigues, President of FEPS & Vice President of the S&D Group at the  European Parliament

Josef Středula, President of the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

Program: Program_PSEC2019_en

The Conference takes place under the auspices of Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Tomáš Petříček.

The Conference is free, but registration is required. Please use the form below. EDIT: The Conference capacity is already full.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ