Jak Německo zajistí bezpečnost dodávek elektřiny a jak se může inspirovat ČR?

Online konference: Konec uhlí, ne proudu

Akce již proběhla 25. 08. 2020 v 13:00

Jak se připravit na konec uhlí jako pilíře energetiky? Jak se se situací vypořádává Německo? A co si z jeho příkladu můžeme vzít v Česku?

O tom bude online debata, na kterou vás zveme spolu se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR. Debata se bude konat v úterý 25. srpna 2020 od 13.00 do 17.00. Svoji účast na akci potvrďte prosím zde: https://www.fesprag.eu/index.php/2020-2508/

Zásadní snížení emisí skleníkových plynů podle Pařížské dohody a dosažení uhlíkové neutrality je proveditelné pouze za podmínky, že přestaneme spalovat uhlí. V Německu a České republice, tedy zemích, kde má výroba elektřiny a tepla v uhelných zdrojích významnou roli a dlouholetou tradici, si výpadek uhlí jako pilíře energetiky umíme jen těžko představit. Jde ovšem o nezbytný krok pro ochranu klimatu.

V roce 2018 iniciovala německá vláda vznik Uhelné komise se zapojením všech rozhodujících zainteresovaných stran s cílem posoudit varianty odchodu od uhlí. Doporučení německé uhelné komise ukončit spalování uhlí do roku 2038 obsahuje řadu opatření včetně finančních kompenzací pro regiony výrazně závislé na těžbě uhlí. Česká vláda se německým příkladem inspirovala a v roce 2019 založila vlastní Uhelnou komisi.

Konference, na kterou Vás touto cestou zveme, se zaměřuje na tři aspekty, které byly během práce německé Uhelné komise podrobně diskutovány:

  • Možnost energetické transformace na systém s vysokým zastoupením obnovitelných zdrojů,
  • dopady odchodu od uhlí na energetické společnosti,
  • stabilita elektrizační soustavy po přechodu na systém s vysokým zastoupením zdrojů závislých na počasí.

Oslovili jsme proto jak německé experty, kteří s Uhelnou komisí na uvedených tématech spolupracovali, tak české stakeholdery, kteří na dané body budou reagovat z české perspektivy.

 

Program

Uvítání

Urban Überschär, ředitel zastoupení Friedrich Ebert-Stiftung v České republice

 

1. část – Perspektiva plánování systému

Input: Felix Matthes, Öko-Institut

Německá uhelná komise – co se rozhodlo? Jaké jiné druhy energie by měly nahradit uhlí?

Jaké potřebujeme finanční mechanismy?

Je jederná energie správná volba jako náhrada uhlí?

 

Reakce a česká perspektiva: Jan Hollan, Akademie věd

Diskuze

 

2. část – Perspektiva dodavatelů

Input: Tilman Schwenke, Federální asociace energetického a vodního hospodářství

Jaký je názor dodavatelů na návrh uhelné komise?

Nové obchodní modely

 

Reakce a česká perspektiva: Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie

Diskuze

 

3. část – Perspektiva správců sítě

Input: Dirk Biermann, 50Hertz

Jak funguje systém s vysokým podílem obnovitelých zdrojů energie?

Jaké výzvy představuje vyřazení uhlené energie pro správce sítě?

 

Reakce a česká perspektiva: Matěj Hrubý, EGÚ Brno, a. s. (tbc)

Diskuze

 

Konference se bude konat na online platformě Zoom.

Debata bude simultánně tlumočena do českého a německého jazyka.

 

Těšíme se na viděnou!

 

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ