online workshop

Muzea dělnictva a práce: Prezentace emancipace a rozvoje demokracie? / Museums of workers and labor: Presentation of emancipation and development of democracy?

Akce již proběhla 12. 11. 2021 v 10:00

🇬🇧 English version below 🇬🇧

 

Srdečně vás spolu s českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung a Národním muzeem zveme na online workshop zaměřený na muzea práce a dělnictva, který se bude konat 12. listopadu od 10.00. Workshop bude probíhat prostřednictvím Zoomu a bude živě vysílán i na Facebooku Masarykovy demokratické akademie.  

Registrační formulář najdete níže na stránce. V případě registrace vám před workshopem zašleme odkaz k připojení na Zoom a odkaz na sledování akce na Facebooku. Workshop bude probíhat v angličtině se simultánním tlumočením do českého jazyka. 

Dnešní muzejní expozice vyprávějící příběhy dělnic a dělníků se vyvíjely v průmyslových centrech s masou manuálně pracujících od 50. let 20. století a měly za cíl povzbuzovat společné třídní vědomí, pýchu na dělnický původ, respekt k práci a podporovat politickou emancipaci. V současnosti se původní západní muzea práce či dělnictva transformují na centra veřejných diskusí, snah řešení sociální problémů a podpory myšlenek rovnosti a demokracie. V zemích bývalého východního bloku se kolekce zkompromitovaných expozic rozpadají či se v lepším případě rozptylují do různých sbírek. Workshop se bude zabývat kontextem soudobého muzejnictví, otázkou budování moderní expozice vycházející z emancipačních snah pracujícího obyvatelstva a zachycující sociální emancipaci různých marginalizovaných a znevýhodněných skupin, která je palčivým problémem nejen v České republice.

 

Program

V jednotlivých příspěvcích představí hosté základní informace o muzeích a konceptu sbírek. Po každém příspěvku bude prostor na krátkou debatu. 

 

10.00–10.10 

Úvodní slovo  

Patrik Eichler, zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie  

Thomas Oellermann, vědecký pracovník, zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice 

 

10.10–10.30 

Národní muzeum, Sbírka Muzea dělnického hnutí a Oddělení novodobých dějin 

www.mdh21.cz

Tomáš Kavka, vedoucí oddělení novodobých dějin, Národní muzeum 

Jolana Tothová, kurátorka Sbírky Muzea dělnického hnutí, Oddělení novodobých českých dějin, Národní muzeum 

 

10.40–11.00 

The People’s History Museum, Manchester 

phm.org.uk

Alice Parson, People’s History Museum, Manchester 

 

11.10–11.30 

Karl-Marx-Haus, Trevír 

www.fes.de/museum-karl-marx-haus   

Jürgen Schmidt, ředitel Karl-Marx-Haus v Trevíru, Friedrich-Ebert-Stiftung 

 

11.40–12.00 

The Workers Museum / Arbejdermuseet, Kodaň 

www.arbejdermuseet.dk/en/ 

Thomas Meldgaard, kurátor, The Workers Museum, Kodaň  

 

12.10–12.30 

Museum der Arbeit, Hamburk 

https://shmh.de/de/museum-der-arbeit 

Sandra Schürmann, vědecká pracovnice, Museum der Arbeit, Hamburk 

 

12.40–13.00 

Diskuse  

 

 

 


 

Museums of workers and labor: Presentation of emancipation and development of democracy? 

 

We invite you to the workshop focused on museums of labor and labour, held on November 12th form 10.00 AM. The workshop will be online and can join via Zoom. Registration form is on the page, before the debate we will send you a link to the debate on the Zoom platform, the debate will be stream on our Facebook page.  

The event will be held in Czech and English, with simultaneous interpretation and is organized by in cooperation with the Friedrich-Ebert-Stiftung (CZ) and the National Museum. 

The current museum expositions, which tell the workers’ stories, have been developing in industrial centres with masses of manual workers since the 1950s. The aim was to encourage shared class consciousness, pride of their working-class origins, respect to work and to enhance the political emancipation of manual workers. In the West, the original labour history museums are currently transforming into public discussion centres, tackling with social problems and promoting equality and democracy. In the ex-Soviet Bloc countries, the collections of discredited expositions are falling apart, or at best, they scatter in other types of collections. Their potential, showing the workers’ claims, strikes and protests, is largely wasted. In our workshop, we would like to deal with the issue of building a modern exposition based on the emancipation efforts of working population and capturing social emancipation of various marginalized/disadvantaged groups, which is a pressing issue in, but not only, the contemporary Czech Republic.

 

Program 

In the individual presentaions speakers briefly introduced to basic information about museums and the concept of collections. Each presentation will be for 20 minutes and each contribution will be followed by a short debate. 

 

10.00–10.10 

Foreword  

Patrik Eichler, deputy director, Masarykova demokratická akademie  

Thomas Oellermann, researcher, Friedrich-Ebert-Stiftung in the Czech Republic

 

10.10–10.30 

National Museum (CZ), Workers’ Movement Museum collection and Department of Modern Czech History 

www.mdh21.cz/ 

Tomáš Kavka, director of Department of Modern Czech History, National Museum  

Jolana Tothová,curator of curator of the Workers’ Movement Museum collection , Department of Modern Czech History, National Museum 

 

10.40–11.00 

The People’s History Museum, Manchester 

https://phm.org.uk/ 

Alice Parson, People’s History Museum, Manchester  (UK), Engagement Manager 

 

11.10–11.30  

Museum Karl-Marx-Haus in Trier 

www.fes.de/museum-karl-marx-haus   

Jürgen Schmidt, director of Karl-Marx-Haus  (GER), Friedrich-Ebert-Stiftung 

 

11.40–12.00 

The Workers Museum / Arbejdermuseet, Copenhagen

https://www.arbejdermuseet.dk/en/ 

Thomas Meldgaard, The Workers Museum (DK), Administration of Collections 

 

12.10–12.30 

Museum der Arbeit, Hamburk 

https://shmh.de/de/museum-der-arbeit 

Sandra Schürmann, researcher, Museum der Arbeit (GER) 

 

12.40–13.00 

Discussion  

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ