Rozhovor Anny Kárníkové s Lukášem Likavčanem na fóru Meltingpot

Klimatická změna jako problém představivosti – pro nemoc odloženo

Akce již proběhla 19. 11. 2020 v 20:00

Omlouváme se, ale debata Anny Kárníkové s Lukášem Likavčanem je pro nemoc odložena. O náhradním termínu vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Jak vypadá společnost, která přežije změnu klimatu? To je zásadní otázka, která je před nás položená. Ve spolupráci s debatním fórem Meltingpot na ni budeme hledat odpověď v online debatě ve čtvrtek 19. listopadu od 20.00. Hosty budou ředitelka Hnutí DUHA Anna Kárníková a teoretik a výzkumník Lukáš Likavčan, který se zabývá politickou ekologií, filosofií technologií a teorií vizuálních kultur.

Klimatická změna osudově propojuje všechny části světa, chudé a bohaté, ale také současné a budoucí generace. Vyžaduje od nás ale zásadní změnu představivosti. Těžko chápeme složitost klimatického systému s jeho ohromným množstvím součástí a jejich vzájemném působení. Dopady jeho narušení k nám přicházející se zpožděním a epizodicky. Svět kolem nás se již změnil, ale my jsme to ještě nezvládli v plném rozsahu pochopit.  Problém s představivostí je ale dvojí – týká se nejen příčin, ale i řešení. Jak vypadá společnost, která přežije změnu klimatu?

 Anna Kárníková je od září 2019 ředitelkou významné ekologické organizace Hnutí DUHA. V neziskovém sektoru působí od roku 2018 (2018-2019 vedla Centrum pro dopravu a energetiku). V letech 2014-2017 vedla na Úřadu vlády odbor pro udržitelný rozvoj, který zajišťoval koordinaci napříč resorty v agendě udržitelného rozvoje. Se svým týmem připravila rozvojovou strategii Česká republika 2030. Věnuje se propojení environmentálních a sociálních témat. Studovala evropská studia na Univerzita Karlově a politiky životního prostředí na London School of Economics and Political Science.

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Odborně se zabývá filosofií technologií, politickou ekologií a teorií vizuálních kultur. Vyučuje na Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze a na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě. Je autorem knihy Introduction to Comparative Planetology (Strelka Press, 2019) a editorem sborníku Mysl v terénu. Filosofický realismus v 21. století (VVP AVU / Display, 2017). Likavčan je také člen pražského kolektivu Display – Asociace pro výzkum a kolektivní praxi, a spolupracuje s nizozemským rezidenčním programem Digital Earth. Více info na likavcan.com.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ