Online seminář u příležitosti 135. výročí narození Karla Polanyiho

Karl Polanyi: Kritik volnotržního fundamentalizmu

Akce již proběhla 25. 10. 2021 v 18:00

Zveme vás na online seminář u příležitosti 135. výročí narození ekonoma, filozofa a historika Karla Polanyiho, který se bude konat prostřednictvím Zoomu a online vysílání na Facebooku MDA, Progresívného fóraslovenského zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v pondělí 25. října 2021 od 18.00. Registrační formulář najdete níže na stránce, pokud se registrujete, před debatou vám zašleme odkaz na online vysílání na Facebooku i odkaz na debatu v platformě Zoom.

Karl Polanyi žil v pěti zemích a psal ve třech jazycích, v rodném Maďarsku byl radikálním socialistou, ve Vídni vydával první hospodářské noviny, v Anglii, Spojených státech a Kanadě pracoval na univerzitě, v evropské polovině života se intenzivně věnoval vzdělávání dělníků. Byl zastáncem teze, že hospodářství vyrůstá ze společenských, politických, ideových, kulturních a morálních základů a oponoval představě o samoregulujícím se trhu, který by navíc měl být mechanizmem určujícím celý život společnost. Ve dvou panelech polanyiovského semináře představíme Karla Polanyiho nejprve jako ekonomického sociologa, ekonomického antropologa a politického ekonoma, abychom se následně věnovali tomu, co a jak mění dnešní situace globálního kapitalismu na Polanyiho tezích a zda je můžeme využít při formulaci nových sociálně-ekonomický přístupů a politických programů.   

 

Program

 

18.0018.10   

Karl Polanyi: Osobnost, život a základní přístupy  

Ve stručném medailonku představíme základní informace o životě a práci světově známého a u nás přehlíženého známého ekonoma a národohospodáře.  

 

Patrik Eichler, novinář  

 

18.1019.20   

Panel I: Polanyi místo Keynese  

Představíme základní Polanyiho přístupy ke státu a společnosti, vztah společnosti a trhu, prosazování sociálních a hospodářských zájmů, hnutí proti daňovému, sociálnímu a regulačnímu “závodu ke dnu” nebo pojem fiktivních komodit a dojde i na kritiku Hayekovy Cesty do otroctví.   

 

V debatě vystoupí:   

Daniel Gerbery, sociolog, katedra sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Roman Hofreiter, sociolog,  katedra sociálních studií a etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Mateje Bela

Vladimír Manda, filozof, katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa

Martin Muránsky, filozof, Institut Analýzy-Strategie-Alternativy

Brigita Schmögnerová, ekonomka , Progresivní fórum

 

19.2020.30 

Panel II: Polanyi a regulace samoregulujícího se trhu   

Karl Polanyi formuloval přístupy, které neztratily platnost ani pro dnešní dobu – budeme hovořit o seberegulaci velkých IT společností, finančních a nefinančních korporací a vážných problémech veřejné moci formulovat a prosadit vlastní regulaci, dojde na vztah globalizace a regionálního plánování i různé podoby dobývání renty v dnešním světě a pokusy ho omezit. Tématem debaty bude i polanyiovská reflexe dnešních politických konfliktů.  

 

V debatě vystoupí:  

Aleš Chmelař, ekonom, náměstek ministra zahraničních věcí ČR 

Brigita Schmögnerová, ekonomka, Progresivní fórum

Daniel Šitera, politický ekonom, centrum globální politické ekonomie, Ústav mezinárodních vztahů

Ilona Švihlíková, ekonomka, prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy, Vysoká škola obchodní v Praze

 

Seminář moderuje politolog politolog Petr Drulák z Ústavu mezinárodních vztahů a katedry politologie a mezinárodních vztahů na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

 

 

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ