Prezentace opatření k dostupnějšímu bydlení

Jak budeme bydlet? Rozvoj a příležitosti komunální politiky bydlení

Akce již proběhla 21. 10. 2019 v 10:00

Hlavní evropské aglomerace stojí před velkými úkoly. Rostoucí počet obyvatel vyžaduje nová řešení v dopravní politice a v politice rozvoje města. Jako problém zcela zásadního významu se však jeví otázka bydlení. Vytlačování původního obyvatelstva, využívání bytových prostor pro spekulace s nemovitostmi a pro turistické účely, ale i drasticky rostoucí ceny nájemného – to vše staví před naše města obrovské výzvy.

Celá řada měst v Německu již podnikla první opatření, aby dokázala velkým změnám v oblasti bydlení čelit. Některá z těchto opatření představíme v Galerii kavárny Louvre (Národní 22, Praha) v pondělí 21. října 2019 od 10.00 i angažované a odborné veřejnosti v České republice.

 

Prezentovány budou projekty:

Bytová výstavba v Mnichově (Dr. Martin Klamt, Referát plánování rozvoje města a bytové výstavby, Mnichov)

Regulace ochrany bytových prostor v Düsseldorfu (Matthias Herz, mluvčí pro bytovou politiku klubu SPD v zastupitelstvu města Düsseldorf)

Ochrana životního prostředí a zastropování nájemného v Berlíně (Dr. Ulrike Mackrodt, vědecká referentka pracovní skupiny pro městské plánování a bydlení a pracovní skupiny pro životní prostředí, dopravu a klima klubu SPD v Zemském sněmu v Berlíně)

Projekty z české perspektivy okomentuje vedoucí kampaně Praha – město pro život Václav Orcígr (Arnika).

 

Při příležitosti konání akce upozorňujeme na nově vydanou studii Dr. Martina Klamta Bytová politika Mnichova: Strategie a nástroje finančně dostupného bydlení, kterou vydala Masarykova demokratická akademie.

Svoji účast na akci, prosíme, potvrďte vyplněním formuláře níže. Přidat se můžete také k facebookové události.

 

 

 

 

 

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ