Mezinárodní kulatý stůl Výzvy pro Evropu

Budoucnost Evropské měnové unie: Jak znovu zcelit Evropu?

Akce již proběhla 15. 11. 2018 v 10:00

Zveme vás na mezinárodní kulatý stůl Výzvy pro Evropu: Budoucnost Evropské měnové unie: Jak znovu zcelit Evropu?, který se bude konat ve středu 15. listopadu od 10.00 v Braunově domě na Karlově náměstí 24 v Praze.

Evropskou měnovou unii čeká zásadní úkol, odpovědět si na otázku, jak měnovou unii proměnit na skutečnou ekonomickou, sociální a měnovou unii. Euro, globální měna, která vždy byla politickým projektem, přežila úspěšně krizi po roce 2008 – krizi, která nevznikla v Evropě ani v eurozóně a která odhalila strukturální slabiny globální neoliberální ekonomiky, jako je nedostatečná regulace klíčových hospodářských odvětví a slabá konvergence. Nyní, deset let po krizi, je třeba, abychom ze získaných zkušeností vytěžili konkrétní změny. Za prvé, mezi členy EMU i nečleny EMU musí vzniknout společné, otevřené a progresivní partnerství. Za druhé, hospodářská, sociální, ale i politická a strukturální konvergence musí být brána vážněji než kdy jindy, v rozměrech jih-sever i východ-západ. “Udělat Evropu znovu silnou” potrvá, ale Unie samozřejmě nemůže být silná, pokud existují rozdíly v jejím jádru.
Hosty diskuse budou:

Jiří Dienstbier, senátor za obvod Kladno

Leo Hoffmann-Axthelm, ekonomický analytik se specializací na eurozónu, Transparency International EU

Danuše Nerudová, ekonomka se zaměřením na daňovou politiku, rektorka Mendelova univerzita v Brně

Uwe Optenhögel, viceprezident, Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS)

 

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail registrace@masarykovaakademie.cz. Pozvánku naleznete zde. Tlumočení bude zajištěno.

Akci pořádáme ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a Nadací pro evropská progresivní studia (FEPS).

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ