Brno: Podzimní akce !dočasně zrušeno!

Akce již proběhla 22. 09. 2020 v 17:00

!POZOR! Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsou až do odvolání všechny přednášky klubu MDA v Brně zrušeny. Pro aktuální informace sledujte web MDA.

 

Zveme na akce klubu MDA v Brně. Akce se konají vždy od 17.00 v přednáškovém sále ve 2. patře v Masarykově 31 (Brno). Přednášky jsou volně přístupné a bez registrace. Pro aktuální informace o konání akcí prosíme sledujte informace na našem webu a aktuální epidemiologickou situaci.

 

22. 9. 2020 – Doc. PhDr. Ivan Rynda: Udržitelný rozvoj právě teď

Jádrem přednášky bude strategie (trvale) udržitelného rozvoje, půjde však také o zodpovězení řady otázek, které s tím souvisí a autor se pokusí je zodpovědět. Co jsou skutečné prostředky a cíle udržitelného rozvoje? Není již překonaný? Co nám nabízí pro řešení globálních poruch klimatu, překročených mezí životního prostředí – a v čem nám může být prospěšný v obyčejném každodenním životě? Jak se promítá do politiky? A nejnověji: dokáže udržitelný rozvoj vědecky předvídat budoucnost nebo alespoň  tušit “černé labutě”, tedy nepredikovatelné události, jako je právě  teď pandemie covidu 19? Doc. PhDr. Ivan Rynda působí jako sociální a kulturní ekolog a vysokoškolský pedagog. Od roku 2000 působí jako vedoucí Katedry kulturní a sociální ekologie na Fakultě humanitních studií UK.

 

ZRUŠENO. 20. 10. 2020 – Prof. RNDr. David Storch, PhD.: Budoucnost biologické rozmanitosti v  antropocénu

Žijeme v antropocénu, tedy v období,  kdy vliv lidské civilizace je v důsledku populačního růstu srovnatelný s geologickými činiteli. Příroda se nám mění před očima, mluví se o šestém masovém vymírání a o bezprecedentním ubývání živočišných a rostlinných populací. Ukazuje se ale, že antropocénní změny jsou složitější, nejednoznačnější a v mnohém zajímavější. Současné změny přírody a  její rozmanitosti přinášejí nové výzvy a otevírají nové možnosti. Autor přednášky prof. David Štorch, PhD., je biolog, zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR, jehož byl v letech 2008 až 2018 ředitelem. Je členem České učené společnosti.

 

ZRUŠENO. 3. 11. 2020 – Ing. Filip Horáček, PhD.: Kam kráčíš, ekonomiko?

Autor v úvodu zaujme stanovisko ke zkušenosti, která říká, že ekonomika se dostává do stavu, v jakém nikdy nebyla. Jak tuto situaci vnímat a jak s ní naložit ve svůj prospěch? Jak uchovat hodnoty? Existuje investiční pravidlo, které ještě nikdy nezklamalo? Ing. Filip Horáček, PhD., získával a získává praktické zkušenosti v pojišťovně Allianz a v Penzijním fondu České pojišťovny, kde se věnoval oblasti důchodové reformy. Zabývá se investicemi do komodit, zejména do zlata.

 

ZRUŠENO. 1. 12. 2020 – Mgr. Michal Horáček, PhD.: Z Ruzyně až na Pražský hrad: Příběhy prezidenta zapomnění

V čem byl Gustáv Husák synem své doby a kdy ji naopak dokázal přesáhnout? Jak se dostal do vězení a nakonec i do sídla českých králů? Co si o jeho osobě mysleli Sověti, jakou úlohu sehrával v česko-slovenských vztazích a jaké místo zaujímá v našich dějinách, myslích a veřejném prostoru? To vše se pokusí zodpovědět historik Michal Macháček, autor knižní biografie “Gustáv Husák”.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ