03

Květen

0

Recenze: Chudoba nie je cnosť, ale zločin spoločnosti

Masarykova demokratická akademie

Ve slovenském deníku Pravda.sk vyšla recenze edice dvou programových dokumentů demokratické levice z první poloviny 20. století Demokracie a socialismus, kterou jsme vydali minulý rok ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichák.

Autor Martin Makara v recenzi s názvem “Chudoba nie je cnosť, ale zločin spoločnosti” například píše:

Oceňovanie dostupnosti práce či bývania je iste pochopiteľné, hoci sa nikdy nesmie stať ospravedlnením príkorí, ktoré v menšej alebo vo väčšej miere zasiahli podstatnú časť populácie. Je teda možné povyberať z koláča iba hrozienka a spojiť solídne spoločenské ekonomické zabezpečenie s politickou slobodou a demokraciou? Medzivojnoví socialisti mali za to, že to je nielen možné, ale jednoducho nevyhnutné.

Svoje presvedčenie o neoddeliteľnosti politickej a hospodárskej slobody nepredniesli na vrchole ekonomického rastu a rozkvitajúcej demokracie v spoločnosti, ako by sme sa mohli nazdávať. Naopak: v demokratickom socializme videli nielen východisko zo svetovej hospodárskej krízy, ktorá ako kladivo dopadla na československých pracujúcich, ale zároveň ho považovali za pevný obranný val proti vzmáhajúcemu sa fašizmu. 

(…)

Ak by sme mali z celého programu Co chtějí socialisté, ale i naň nadväzujúceho dokumentu z roku 1941, vybrať jednu vetu, ktorá by zhrnula myslenie pokrokovej medzivojnovej demokratickej ľavice, bola by to táto: „Chudoba není ctností a bída není bohulibý stav, nýbrž zločin společnosti.“ (s. 102). Sociálnodemokra­tická cesta sa v Európe na ceste k prosperite celku i jednotlivca v historickej perspektíve v porovnaní s revolučným postupom ukázala ako úspešnejšia.

Stále však predstavuje iba cestu, na ktorej ostáva mnoho práce a ktorá sa nesmie vzdať cieľa rozvíjať demokraciu nielen politicky, ale i hospodársky a kultúrne. Osemdesiat rokov staré dokumenty Robotníckej akadémie nám pripomínajú, že iba vo vyváženosti všetkých troch aspektov sa demokracia stane skutočnou.

Celou recenzi si můžete přečíst zde.