Vědecká rada

Vědecká rada je poradním orgánem ředitele MDA. Ten ji jmenuje po projednání s představenstvem. Posláním vědecké rady je poskytovat expertní oponenturu či recenze projektů MDA a hlídat jejich odbornou úroveň. Proto je složená z renomovaných akademiků napříč oborovým spektrem, vesměs se orientujících v evaluačních procesech. Předsedou vědecké rady je prof. Petr Drulák. Složení vědecké rady bude aktualizováno.