Revizní komise

Revizní komise MDA

Revizní komise MDA je kontrolním orgánem MDA, která dohlíží na to, aby byla MDA dobře vedena. Dohlíží také na to, aby byla činnost MDA v souladu s jejími stanovami a dalšími právními předpisy, především ve věcech, které se týkají hospodaření a evidence majetku.

Revizní komise je tvořena předsedou nebo předsedkyní a dalšími 4 členy a členkami. Ze svého středu volí také místopředsedu nebo místopředsedkyni. V revizní komisi nemůže být nikdo, kdo by byl zaměstnaný v kanceláři MDA nebo byl zvolen do představenstva MDA.

 

Složení revizní komise MDA

Revizní komise MDA byla na nové funkční období zvolena členskou schůzi MDA dne 24. února 2018. Ing. Martin Starec rezignoval na členství v RK MDA k 7. červnu 2019. Informace o členech RK MDA budou doplněny.

 

Předsedkyně RK MDA:

 

Eva Sikorová

 

 

 

Místopředsedkyně:

 

Heda Čepelová (Mgr.) je socioložka a analytička, vystudovala Univerzitu Karlovu, věnovala se především společenským nerovnostem v sociální teorii Pierra Bourdieu, působila v akademické samosprávě a studentských spolcích. Mezi lety 2014 až 2017 pracovala na Úřadu vlády ČR, kde měla na starosti mimo jiné podporu tripartity a komunikaci se sociálními partnery. Pravidelně publikuje v kulturním dvouměsíčníku Listy. Od roku 2018 pracuje v soukromém sektoru.

 

Členové/členky:

 

Václav Klusák

 

 

 

Květoslava Kořínková (Ing., CSc.) je politička a pedagožka. Vystudovala školu dopravní v Žilině a VŠE v Praze. Od roku 1989 do roku 1992 byla federální ministryní kontroly. Od roku 1994 je členkou ČSSD, v letech 1996-1998 zastávala funkci poslankyně Poslanecké sněmovny PČR.

 

 

Ochrana osobních údajů